Znany architekt
Just another WordPress site

Warunek stosowania tworzyw sztucznych w budowie maszyn

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Niestety, warunek ten nie jest dotychczas spełniony. Jest to podstawowym powodem niektórych niepowodzeń w stosowaniu tworzyw sztucznych w budowie maszyn. Przyczyny takiego stanu są różne, przede wszystkim należy prowadzić szersze i pełniejsze, niż dotąd, badania nad własnościami tworzyw sztucznych, obróbką, zastosowaniem i korzyściami ekonomicznymi, a uzyskane informacje przekazywać zainteresowanym. Należy stwierdzić, że inżynierowie i technicy-mechanicy spotykają się Z zagadnieniami tworzyw sztucznych z reguły dopiero w swojej praktyce zawodowej. Aby podołać zadaniom, muszą więc sami dokształcać się w dziedzinie dla nich zupełnie nowej. Bardzo słuszny wydaje się wniosek uchwalony na konferencji naukowo—technicznej na temat „Tworzywa sztuczne w produkcji narzędzi przemysłu maszynowego”, która odbyła się w Warszawie w 1965 r., wskazujący na pilną potrzebę wprowadzenia na kierunkach mechanicznych uczelni i szkół technicznych przedmiotu, który zapoznawałby słuchaczy (przyszłych mechaników) z wytwarzaniem, budową, własnościami, Obróbką i zastosowaniem tworzyw sztucznych. Wielkim osiągnięciem w zakresie wprowadzania tworzyw sztucznych do przemysłu obrabiarkowego jest program produkcji części z tworzyw sztucznych dla całego polskiego przemysłu obrabiarkowego, opracowany w Biurze Projektowo-Techn010gicznym Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi „Bipron” w Warszawie. Program obejmuje 513 620 części, które mają być wytwarzane z tworzyw sztucznych, w tym 210 000 objętych unifikacją. W przypadku pełnej realizacji założonego programu przemysł obrabiarkowy może zaoszczędzić w skali rocznej 272 t. stali, 758 t. żeliwa i 228 t. aluminium, ogólnej wartości 17 193 tys. zł. Aby materiały te zastąpić tworzywami sztucznymi, powstanie zapotrzebowanie tworzyw sztucznych o wartości 14 378 tys. zł. Przewidywana oszczędność wynikająca ze zmiany materiału i zmniejszenia pracochłonności, wynosi ok. 9 mln zł (ceny dotyczą roku 1964). [więcej w: projektowanie wnętrz warszawa, Projekty domów, domki ogrodowe ]

Comments Off

Tworzywa sztuczne

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Tworzywa sztuczne uważane są za jedną z ostatnich zdobyczy w dziedzinie współczesnych materiałów konstrukcyjnych. Z nadejściem ery lotów kosmicznych znajdują one coraz większe zastosowanie np. W budowie satelitów i rakiet nośnych. Wystarczy wspomnieć, że około 800/0 części składowych rakiet kosmicznych jest wykonywanych z tworzyw sztucznych, Obserwuje się jednak stałą tendencję do zwiększa— nia tego udziału procentowego. W Związku Radzieckim podano do wiadomości, że dążeniem nauki radzieckiej będzie wprowadzenie tworzyw sztucznych do budowy maszyn jako podstawowego materiału konstrukcyjnego. We wszystkich krajach świata, szczególnie wysoko uprzemysłowionych, obserwuje się olbrzymi wzrost produkcji tych materiałów. W tabl. przedstawiono światową produkcję tworzyw sztucznych. W Polsce następuje również szybki wzrost produkcji tworzyw sztucznych. Produkcja ta, wynosząca w 1963 r. 89,1 tys. ton, w roku 1965 wyniosła około 120 tys. ton, natomiast w 1970 r, wyniesie około 400 tys. ton. Przed wojną, w roku 1938 w Polsce wytwarzano 1,5 tys. ton tworzyw sztucznych. Orientacyjna strukturę wykorzystywania tworzyw sztucznych w Polsce w roku 1964 według H. Olejniczaka. Daje Się zauważyć stosunkowo małe wykorzystanie tworzyw sztucznych przez przemysł budowy maszyn. Olbrzymi wzrost produkcji z jednej strony, a małe dotychczasowe wykorzystanie przez przemysł budowy maszyn z drugiej strony, będą przede wszystkim przyczyną dużego skoku w zapotrzebowaniu, gdy przemysł zacznie szeroko wprowadzać części maszyn z tworzyw sztucznych. Wprowadzanie takie jest skomplikowane i wymaga dużej ostrożności. Chodzi przede wszystkim o to, że wprowadzając szeroko tworzywa sztuczne jako materiały na różne części maszyn należy znać w zarysie ich sposób wytwarzania i budowę, a dokładnie własności fizykalne, chemiczne, biologiczne i inne oraz obróbkę i zastosowanie. Te wszystkie wiadomości muszą mieć konstruktorzy, technolodzy i użytkownicy wyrobów z tworzyw sztucznych. [przypisy: gabloty aluminiowe, Studnie głębinowe, dofinansowanie do pomp ciepła, kolektory słoneczne ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »