Znany architekt
Just another WordPress site

Uliczna siec przewodów

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Często zdarza się, że woda wodociągu przemysłowego nie nadaje się dla celów gospodarczo-bytowych. We wszystkich tych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie analizy porównawczej różnych rozwiązań uzyskania wody i podjęcie decyzji po przeprowadzeniu obliczeń i kalkulacji. Przy zasilaniu wewnętrznej sieci wodociągowej wodą z wodociągu publicznego, istotną, interesującą nas częścią tego ostatniego jest sieć uliczna wodociągowa. Uliczna sieć przewodów. wodociągowych ma za zadanie doprowadzenie wody gospodarczo-bytowej do poszczególnych budynków i bloków. Sieć uliczna ma trzy rodzaje przewodów: – magistrale, prowadzące wodę do poszczególnych dzielnic miasta, – przewody robocze (rozdzielcze), otrzymujące wodę bezpośrednio z magistral i rozprowadzające ją po poszczególnych ulicach oraz – połączenia domowe, łączące budynki (bloki) z przewodami roboczymi (ulicznymi). Magistrale mają zwykle średnicę od 200 mm wzwyż (w miastach średnich i małych średnice magistrali mogą być mniejsze), przewody robocze – 100 i 150 mm (w miastach średnich i małych – 80 mm i mniej), połączenia domowe – 40, 50, 80 mm. [podobne: altana ogrodowa, tarasy drewniane, Domy prefabrykowane ]

Comments Off

Z formowaniem elementów prefabrykowanych zwiazane jest wykonywanie faktur strukturalnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Prędkość robocza przesuwu wibrotłoka ślizgowego oraz wielkość wywieranego ciśnienia zależna jest od stopnia ciekłości mieszanki betonowej. Przy mieszankach o konsystencji 40 do 70 s prędkość przesuwu proponuje się w granicach 0,8 do 1,2 m/min., a ciśnienie przy konsystencji 50 do 100 s – w granicach 60 do 80 G/s. Przy wibrotłoczeniu ślizgowym stosowane bywają układy obciążeń inercyjne, amortyzowane lub wymuszone. Przyjmowana jest zasada, aby ciężar wózka ślizgowego był nie mniejszy od trzykrotnej wartości ciśnienia wywieranego przez wibrotłok na formowany wyrób. Procesy przy wykonywaniu faktur Z formowaniem elementów prefabrykowanych związane jest wykonywanie faktur strukturalnych (kruszywowych, betonowych) i okładzinowych (dennych lub wierzchnich). Operacja ta nie może kolidować z założonym procesem wytwarzania elementu. Prefabrykaty z fakturami strukturalnymi mogą być elementami jednowarstwowymi (np. faktury betonowe z mieszanek drobnoziarnistych, gładkie lub wytłaczane) lub też warstwowymi, niejednorodnymi pod względem materiałowym. Określone ustalenia w tym zakresie muszą być uwzględniane już przy programowaniu procesu formowania. Wykonywanie bowiem niektórych rodzajów faktur strukturalnych wymaga zastosowania pewnych dodatkowych specjalnych procesów technologicznych nieodzownych do uzyskania elementu o prawidłowej jakości. [przypisy: domki narzędziowe, domki nad morzem, domki holenderskie ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »