Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘dom pasywny’

Os przewodu wodociagowego ulicznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Oś przewodu wodociągowego ulicznego, a więc i odległość budynku od tej osi, można ustalić na podstawie widocznych na powierzchni ulicy skrzynek zaworów pożarowych, rozstawionych na przewodzie mniej więcej co 100 m i na skrzyżowaniach ulicy oraz skrzynek zasuw ulicznych, znajdujących się mniej więcej co 200 m, zwykle na skrzyżowaniach ulic. Oś przewodu wodociągowego przechodzi przez środek pokrywy skrzynki zasuwy (środek krzyża). Ponadto przewód uliczny wodociągowy biegnie zwykle równolegle do osi ulicy lub linii zabudowy ulicy. Przewody wodociągowe układa się pod ziemią na głębokości zabezpieczającej wodę przed zamarznięciem. W Warszawie głębokość ta wynosi 1,8 m od powierzchni ulicy do wierzchu rury, w południowej Polsce 1,5+1,6 m (przepisy ustalają minimum 1,70 m). [przypisy: inteligentny dom, tarasy drewniane, dom pasywny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dom pasywny’

Os przewodu wodociagowego ulicznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Z dotychczas stosowanych tu zabezpieczeń najbardziej efektywne okazało się powolne i płynne unoszenie wibrotłoka przy zastosowaniu pewnego mimośrodu. Umożliwia się przez to przeniknięcie powietrza do strefy kontaktu pomiędzy tworzywem betonowym a powierzchnią roboczą tłoka. Przy tej technice zagęszczania mieszanki betonowej należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość rozmieszczenia zbrojenia stosowanie podkładek dystansujących. Wibrotłoczenie ślizgowe stosowane może być przy formowaniu płyt żebrowych z podłużnymi żebrami, płyt otworowych lub płyt pełnych. Technika ta znajduje zastosowanie w specjalnych agregatach, w których operacje układania i zagęszczania mieszanki betonowej z jednoczesnym profilowaniem górnej powierzchni wykonuje się w sposób ciągły. Najczęściej wibrotłoczenie ślizgowe stosowane jest przy produkcji wyrobów cienkościennych o grubości do 10 cm i wysokości krawędzi do 30 cm. Zagęszczenie tworzywa i profilowan ie elementu odbywa się na całej szerokości toru, stąd profil wibrotłoka powinien odpowiadać poprzecznemu przekrojowi formowanego wyrobu, przy czym grubość elementu warunkowana jest odległością płyty roboczej wibrotłoka od powierzchni podkładu. Grubość ta zabezpieczona jest przez grawitacyjny lub sprężynowy docisk powierzchni roboczej urządzenia. Przy projektowaniu konkretnego rozwiązania produkcyjnego szczególnie ważne jest prawidłowe określenie geometrycznych wymiarów wibrotłoka na długości i zabezpieczenie właściwego profilu płyty w kierunku drogi formowania. W celu ułatwienia ruchu płyty zaleca się mocowanie wibratorów pod pewnym kątem (120 do 150) do poziomu. [przypisy: projektowanie wnętrz warszawa, projekty domów nowoczesnych, dom pasywny ]

Comments Off

« Previous Entries