Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Budowa domu’

Wytwórnie produkujace sciernice diamentowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Poszczególne wytwórnie, produkujące ściernice diamentowe, oznaczają stopnie koncentracji różnymi symbolami, nie podając bliżej danych o zawartości diamentu. Np. belgijska firma „Diamant Boart” oznacza stopnie koncentracji symbolami A40, A75 itd. aż do A200, wskazując, że symbole te oznaczają stosunek objętości diamentu do całkowitej objętości składników ściernicy. Amerykańska firma „Norton” natomiast oznacza stopnie koncentracji procentowo: 150/0, 250/0, 500/0, 750/0, 1000/0. Koncentracja np. 500/0 oznacza, że w objętości 1 mm3 ściernicy znajduje sie 0,44 mg diamentu. Można przeliczyć, że koncentracja I stopnia według normy PN-61/M-59100 odpowiada W przybliżeniu 250/0 koncentracji według „Nortona”. Dobranie odpowiedniego stopnia koncentracji jest sprawą ważną, warunkuje bowiem cenę ściernicy, a wspólnie z innymi cechami wpływa na wskaźniki obróbki, przede wszystkim zaś na wydajność. W wyborze koncentracji należy brać pod uwagę: I) sposób pracy; w pracach, wykonywanych ręcznie, zaleca się większą koncentrację, niż podczas obróbki maszynowej, 2) rodzaj materiału obrabianego; niektóre tworzywa mogą być obrabiane racjonalnie tylko ściernicami o małej koncentracji, 3) rozmiary ziarn; ściernice o większej ziarnistości powinny mieć większą koncentrację, 4) względy ekonomiczne; koszt ściernicy wzrasta wraz ze wzrostem koncentracji diamentu. Z analizy kosztów wytwarzania mogą wyniknąć przesłanki ekonomiczne, wpływające na dobór ściernicy. Proces skrawania tworzyw sztucznych. Zarys rozwojowy. Wielkocząsteczkowe tworzywa naturalne są użytkowane przez człowieka od bardzo dawna. Pierwszym krokiem do wynalezienia tworzyw sztucznych było odkrycie procesu wulkanizacji w 1839 r. Jednak dopiero wynalezienie w roku 1869 azotanu celulozy (znanego pod nazwą handlową celuloid) przez Amerykanina J. W. Hyatta, a następnie w roku 1906 — tworzyw fenolowych (bakelitu) przez Belga L. H. Baekelanda można uważać za początek stosowania tworzyw sztucznych. Do końca XIX w. wprowadzono różne tworzywa modyfikowane z surowców naturalnych, a więc kolejno: pochodne kauczuku, białka i celulozy. [przypisy: domki całoroczne, domki letniskowe drewniane, Budowa domu]

Comments Off

Posts Tagged ‘Budowa domu’

Wytwórnie produkujace sciernice diamentowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Aktualnie w literaturze specjalistycznej brak jest odpowiednich informacji na temat doboru materiału ostrzy narzędzi do obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych. Ogólnie ujmując — nie zaleca się stosować stali narzędziowych węglowych, gdyż mają one zbyt małą trwałość ostrza, nawet w przypadku skrawania tworzyw uchodzących za dobrze skrawalne. Ze stali narzędziowych stopowych można stosować wszystkie gatunki do pracy na zimno oraz wszystkie gatunki stali szybkotnących, jednak w niektórych przypadkach mają one zbyt małą trwałość (dotyczy to szczególnie stali stopowych do obróbki na zimno). Z węglików spiekanych — najmniejsze zużycie podczas przecinania fenolowych laminatów szklanych wykazał gatunek H20. Są podstawy, aby sądzić, że informację tę można uogólnić na inne sposoby obróbki i inne tworzywa. Większość tworzyw sztucznych należy do materiałów trudnoskrawalnych, stąd też duże zastosowanie na narzędzia znalazły i ciągle dalej znajdują diamenty naturalne i sztuczne. Można przypuszczać, że przed tym materiałem narzędziowym stoją największe perspektywy rozwojowe. Z tej też przyczyny oraz z powodu braku w literaturze krajowej szczegółowych danych o diamencie jako materiale narzędziowym, W dalszej części rozdziału podano najistotniejsze wiadomości o diamentach oraz ich stosowaniu. Diament jako materiał narzędziowy Diament ma regularną sieć krystalograficzną z trzema wzajemnie prostopadłymi osiami. Najcenniejszą zaletą diamentu jako materiału narzędziowego jest jego twardość, mała ścieralność i małe tarcie o materiał obrabiany. Przyjmuje się go jako najtwardszy ze znanych materiałów — w skali twardości materiałów Mohsa jest on w 10 klasie. Jednak z nowszych badań nad cermetalami wynika, że azotek boru (borazon) ma twardość większą niż diament. Azotek boru wykazuje również znacznie mniejszą ścieralność, aniżeli diament sztuczny. Dzięki swej twardości i ostrości ostrze diamentowe jest w stanie skrawać bardzo cienkie warstwy materiału, już od głębokości skrawania około 0,02 mm. [więcej w: domki całoroczne, domki letniskowe drewniane, Budowa domu ]

Comments Off

« Previous Entries