Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Budowa domu’

Technologiczne projektowanie ustrojów budowlanych

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Technologiczne projektowanie ustrojów budowlanych Na poprawność projektu prefabrykowanego ustroju budowlanego mają wpływ wszystkie procesy produkcyjne. Wpływ procesów formowania na projektowanie elementów i ustrojów budowlanych można ująć w grupach określających: – wymiary liniowe w planie i grubości ścianek prefabrykowanych elementów, – kształt przekroju poprzecznego i zmienność jego na długości elementu, – połączenia i styki prefabrykatów przy scalaniu ich w przestrzenny układ budowlany. Formowanie elementów płytowych, tj. takich, w których grubość jest mała w stosunku do długości i szerokości elementu, w przypadku większych marek betonu wykonuje się zazwyczaj przy zastosowaniu wibrowania objętościowego. Czynnikiem ograniczającym wymiary liniowe jest w tym przypadku masa układu części drgającej stołu, formy i mieszanki betonowej. Ponadto należy mieć na uwadze, że sztywność formy zależy w równym stopniu od warunków podparcia na stole wibracyjnym, jak i stosunku szerokości do długości jej podkładu dennnego. Przy betonach marek niższych stosuje się wibrowanie powierzchniowe lub ogólnie biorąc dowolne inne górne, ograniczające głównie grubość wyrobu zasięgiem stosowanej amplitudy drgań. Długość wyrobu w tym przypadku może być nielimitowana. Zachodzi to szczególnie w przypadku stosowania agregatów formujących przy wibrowaniu ślizgowym ciągłym. W przypadku elementów prętowych, tj. takich, w których wymiary przekroju poprzecznego są małe w stosunku do długości, ograniczenie wielkości wymiarów przekroju poprzecznego zachodzi w przypadku wibrowania poziomego stycznego, którego zasięg na grubości elementu jest bardzo niewielki. [podobne: Budowa domu, dom pasywny, inteligentny dom ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Budowa domu’

Technologiczne projektowanie ustrojów budowlanych

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Poszczególne wytwórnie, produkujące ściernice diamentowe, oznaczają stopnie koncentracji różnymi symbolami, nie podając bliżej danych o zawartości diamentu. Np. belgijska firma „Diamant Boart” oznacza stopnie koncentracji symbolami A40, A75 itd. aż do A200, wskazując, że symbole te oznaczają stosunek objętości diamentu do całkowitej objętości składników ściernicy. Amerykańska firma „Norton” natomiast oznacza stopnie koncentracji procentowo: 150/0, 250/0, 500/0, 750/0, 1000/0. Koncentracja np. 500/0 oznacza, że w objętości 1 mm3 ściernicy znajduje sie 0,44 mg diamentu. Można przeliczyć, że koncentracja I stopnia według normy PN-61/M-59100 odpowiada W przybliżeniu 250/0 koncentracji według „Nortona”. Dobranie odpowiedniego stopnia koncentracji jest sprawą ważną, warunkuje bowiem cenę ściernicy, a wspólnie z innymi cechami wpływa na wskaźniki obróbki, przede wszystkim zaś na wydajność. W wyborze koncentracji należy brać pod uwagę: I) sposób pracy; w pracach, wykonywanych ręcznie, zaleca się większą koncentrację, niż podczas obróbki maszynowej, 2) rodzaj materiału obrabianego; niektóre tworzywa mogą być obrabiane racjonalnie tylko ściernicami o małej koncentracji, 3) rozmiary ziarn; ściernice o większej ziarnistości powinny mieć większą koncentrację, 4) względy ekonomiczne; koszt ściernicy wzrasta wraz ze wzrostem koncentracji diamentu. Z analizy kosztów wytwarzania mogą wyniknąć przesłanki ekonomiczne, wpływające na dobór ściernicy. Proces skrawania tworzyw sztucznych. Zarys rozwojowy. Wielkocząsteczkowe tworzywa naturalne są użytkowane przez człowieka od bardzo dawna. Pierwszym krokiem do wynalezienia tworzyw sztucznych było odkrycie procesu wulkanizacji w 1839 r. Jednak dopiero wynalezienie w roku 1869 azotanu celulozy (znanego pod nazwą handlową celuloid) przez Amerykanina J. W. Hyatta, a następnie w roku 1906 — tworzyw fenolowych (bakelitu) przez Belga L. H. Baekelanda można uważać za początek stosowania tworzyw sztucznych. Do końca XIX w. wprowadzono różne tworzywa modyfikowane z surowców naturalnych, a więc kolejno: pochodne kauczuku, białka i celulozy. [przypisy: zadaszenia tarasów, ocieplenie domu, Budowa domu]

Comments Off

« Previous Entries