Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘deska tarasowa’

ZASADY KONSTRUOWANIA ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ORAZ WPLYW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH FORMOWANIA NA JAKOSC WYROBÓW

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Fakturę wykonuje się bezpośrednio po zagęszczeniu zaprawy przy zastosowaniu tzw. grzebienia powietrznego. Jest to rura stalowa o średnicy 1/2 do 1 cala z jednym rzędem otworów na długości. Średnica otworów 0,7 mm, rozstaw co 3 cm. Do rury tej doprowadzone jest przewodem elastycznym sprężone powietrze. Na rurze zamontowany jest manometr. Grzebień powietrzny prowadzi się na wysokości ok. 2 ID nad powierzchnią warstwy zaprawy. Dysze powinny być skierowane do dołu tak, aby strumienie powietrza działały prostopadle do powierzchni elementu. Stosuje się tu ciśnienie 1,5+4,0 atn. Najkorzystniejsze efekty osiąga się przy fakturowaniu zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadającej zanurzeniu stożka normowanego 3+4 cm. 3. ZASADY KONSTRUOWANIA ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ORAZ WPŁYW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH FORMOWANIA NA JAKOŚĆ WYROBÓW Beton w tradycyjnym budownictwie jest szczególnie dogodnym materiałem, ze względu na swobodę tworzenia kształtu konstrukcji. Jednakże, podobnie jak i w innych przemysłach, przy przejściu z wykonawstwa ręcznego na wykonanie przemysłowe, swoboda kształtowania przekroju poprzecznego elementów, ich długość oraz zmienność przekroju na długości stają się coraz bardziej ograniczane warunkami produkcji. W wyniku rozwoju nowych technik i technologii budownictwa uprzemysłowionego zjawisko to występuje nadal w coraz to nowej postaci. W istniejących i dobrze opanowanych technologiach oprócz znacznie posuniętej precyzji w organizacji wykonania, jak też i znacznego zmechanizowania linii produkcyjnych, pozostaje wciąż duży udział pracy ręcznej. [więcej w: ocieplenie domu, deska tarasowa, domki holenderskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deska tarasowa’

ZASADY KONSTRUOWANIA ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ORAZ WPLYW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH FORMOWANIA NA JAKOSC WYROBÓW

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Zasilanie budynku mieszkalnego wodą ze studni można wykonać najprościej w następujący sposób: wodę ze studni podnosi się przez pompowanie do zbiornika umieszczonego na strychu, skąd przewodami spływa ona do przyborów sanitarnych. Pojemność zbiornika w budynku mieszkalnym można obliczyć przy założeniu napełniania jego od jednego do trzech razy na dobę Koszt budowy studni artezyjskiej jest jednak stosunkowo wysoki. Ilość wody otrzymywana ze studni waha się w szerokich granicach. Aby nie nastąpiła przerwa w zaopatrzeniu w wodę zakładów przemysłowych, buduje się zwykle studnie zapasowe. [przypisy: deska tarasowa, działki budowlane, domy drewniane ]

Comments Off

« Previous Entries