Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘dofinansowanie do pomp ciepła’

Tworzywa sztuczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tworzywa sztuczne uważane są za jedną z ostatnich zdobyczy w dziedzinie współczesnych materiałów konstrukcyjnych. Z nadejściem ery lotów kosmicznych znajdują one coraz większe zastosowanie np. W budowie satelitów i rakiet nośnych. Wystarczy wspomnieć, że około 800/0 części składowych rakiet kosmicznych jest wykonywanych z tworzyw sztucznych, Obserwuje się jednak stałą tendencję do zwiększa— nia tego udziału procentowego. W Związku Radzieckim podano do wiadomości, że dążeniem nauki radzieckiej będzie wprowadzenie tworzyw sztucznych do budowy maszyn jako podstawowego materiału konstrukcyjnego. We wszystkich krajach świata, szczególnie wysoko uprzemysłowionych, obserwuje się olbrzymi wzrost produkcji tych materiałów. W tabl. przedstawiono światową produkcję tworzyw sztucznych. W Polsce następuje również szybki wzrost produkcji tworzyw sztucznych. Produkcja ta, wynosząca w 1963 r. 89,1 tys. ton, w roku 1965 wyniosła około 120 tys. ton, natomiast w 1970 r, wyniesie około 400 tys. ton. Przed wojną, w roku 1938 w Polsce wytwarzano 1,5 tys. ton tworzyw sztucznych. Orientacyjna strukturę wykorzystywania tworzyw sztucznych w Polsce w roku 1964 według H. Olejniczaka. Daje Się zauważyć stosunkowo małe wykorzystanie tworzyw sztucznych przez przemysł budowy maszyn. Olbrzymi wzrost produkcji z jednej strony, a małe dotychczasowe wykorzystanie przez przemysł budowy maszyn z drugiej strony, będą przede wszystkim przyczyną dużego skoku w zapotrzebowaniu, gdy przemysł zacznie szeroko wprowadzać części maszyn z tworzyw sztucznych. Wprowadzanie takie jest skomplikowane i wymaga dużej ostrożności. Chodzi przede wszystkim o to, że wprowadzając szeroko tworzywa sztuczne jako materiały na różne części maszyn należy znać w zarysie ich sposób wytwarzania i budowę, a dokładnie własności fizykalne, chemiczne, biologiczne i inne oraz obróbkę i zastosowanie. Te wszystkie wiadomości muszą mieć konstruktorzy, technolodzy i użytkownicy wyrobów z tworzyw sztucznych. [przypisy: gabloty aluminiowe, Studnie głębinowe, dofinansowanie do pomp ciepła, kolektory słoneczne ]

Comments Off