Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘dom pasywny’

Faktura sklada sie tu z warstwy ozdobnego betonu wykonanego z uzyciem kruszywa wielofrakcjowego, najczesciej lamanego.

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Dodatkowe procesy technologiczne są konieczne przede wszystkim do wykonywania betonowych faktur wierzchnich. I tak: – przy fakturach wierzchnich ziarnistych z eksponowanym kruszywem stosowane jest zmywanie powierzchni wodą. Faktura składa się tu z warstwy ozdobnego betonu wykonanego z użyciem kruszywa wielofrakcjowego, najczęściej łamanego. Na górnej wyrównanej powierzchni zaformowanego elementu układa się warstwę mieszanki fakturowej. Zagęszcza się ją najczęściej przez wibrowanie powierzchniowe i wygładza łatą lub wałkiem. Po stężeniu mieszanki, jeszcze przed początkiem wiązania cementu, zmywa się z powierzchni elementu zaczyn cementowy oraz frakcje pylaste i piaszczyste kruszywa silnym rozproszonym strumieniem wody. Spłukuje się całą powierzchnię lub pasma kolejnych jej fragmentów. W celu prawidłowego przebiegu tego procesu stosuje się tzw. grzebienie wodne, tj rury stalowe z jednym rzędem otworów na długości. Celowe jest niekiedy dodatkowe doprowadzenie do wody sprężonego powietrza dla łatwiejszego i szybszego usunięcia zaczynu, pyłów i piasku z powie rzchni faktury. W czasie zmywania elementy powinny być pochylone pod kątem 30° w celu szybszego odprowadzenia wody; – przy fakturach wierzchnich wzorzystych stosowane jest wytłaczanie wałkiem lub matrycą. W tym przypadku fakturę tworzy wzór wklęsły (relief) o głębokości nie większej niż 10 mm, wytłoczony w zaprawie cementowej naniesionej na powierzchnię zaformowanego elementu. [więcej w: ocieplenie domu, domki narzędziowe, dom pasywny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dom pasywny’

Faktura sklada sie tu z warstwy ozdobnego betonu wykonanego z uzyciem kruszywa wielofrakcjowego, najczesciej lamanego.

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Technologiczne projektowanie ustrojów budowlanych Na poprawność projektu prefabrykowanego ustroju budowlanego mają wpływ wszystkie procesy produkcyjne. Wpływ procesów formowania na projektowanie elementów i ustrojów budowlanych można ująć w grupach określających: – wymiary liniowe w planie i grubości ścianek prefabrykowanych elementów, – kształt przekroju poprzecznego i zmienność jego na długości elementu, – połączenia i styki prefabrykatów przy scalaniu ich w przestrzenny układ budowlany. Formowanie elementów płytowych, tj. takich, w których grubość jest mała w stosunku do długości i szerokości elementu, w przypadku większych marek betonu wykonuje się zazwyczaj przy zastosowaniu wibrowania objętościowego. Czynnikiem ograniczającym wymiary liniowe jest w tym przypadku masa układu części drgającej stołu, formy i mieszanki betonowej. Ponadto należy mieć na uwadze, że sztywność formy zależy w równym stopniu od warunków podparcia na stole wibracyjnym, jak i stosunku szerokości do długości jej podkładu dennnego. Przy betonach marek niższych stosuje się wibrowanie powierzchniowe lub ogólnie biorąc dowolne inne górne, ograniczające głównie grubość wyrobu zasięgiem stosowanej amplitudy drgań. Długość wyrobu w tym przypadku może być nielimitowana. Zachodzi to szczególnie w przypadku stosowania agregatów formujących przy wibrowaniu ślizgowym ciągłym. W przypadku elementów prętowych, tj. takich, w których wymiary przekroju poprzecznego są małe w stosunku do długości, ograniczenie wielkości wymiarów przekroju poprzecznego zachodzi w przypadku wibrowania poziomego stycznego, którego zasięg na grubości elementu jest bardzo niewielki. [podobne: Budowa domu, dom pasywny, inteligentny dom ]

Comments Off

« Previous Entries