Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domek holenderski’

Zasuwy wodociagowe

Posted in Uncategorized  by admin
January 10th, 2018

Zasuwy wodociągowe służą do odcinania (wyłączania) przewodów lub części sieci. Mają one średnicę równą średnicy przewodu, na którym są zainstalowane. Zasuwy uliczne oznaczane są na rysunkach rewizyjnych sieci symbolami: Z100 – zasuwa uliczna o średnicy 100 mm, Z300 – zasuwa uliczna o średnicy 300 mm itd. Odpowiednio zasuwy na połączeniach domowych oznacza się: ZDso – zasuwa domowa o średnicy 50 mm itd. Zasuwy wyprowadzone są nadstawkami żeliwnymi lub stalowymi . do poziomu ulicy i zakończone żeliwnymi skrzynkami zasuw z pokrywami, które pozwalają otwierać i zamykać zasuwy. Zasuwy mogą być też instalowane w studzienkach murowanych. [podobne: domek holenderski, Projekty domów, Budowa domu ]

No Comments »

Posts Tagged ‘domek holenderski’

Zasuwy wodociagowe

Posted in Uncategorized  by admin
January 10th, 2018

Ze względu na znaczenie magistral wodociągowych (w przypadku wyłączenia uszkodzonej magistrali dzielnica jest pozbawiona wody) i konieczność zmniejszenia liczby budowanych na niej urządzeń do niezbędnego minimum (urządzenia powodują osłabienie magistral i powstawanie dodatkowych strat ciśnienia wody), nie podłącza się do nich bezpośrednio budynków czy bloków; z tych samych względów nie ustawia się również zaworów pożarowych na magistralach. Uliczną sieć wodociągową wykonuje się z rur żeliwnych wodociągowych (zasadniczo o długości 4 i 5 m). Przy przejściach przewodów pod torami kolejowymi lub tramwajowymi, pod fundamentami -budynków i wszędzie tam, gdzie rury narażone są na wstrząsy lub osiadania gruntu, daje się przewody z rur stalowych . Uliczne przewody wodociągowe zaopatrzone są w armaturę, która pozwala na pobieranie wody bezpośrednio z przewodów, zamykanie przewodów; opróżnianie przewodów z wody itd. [hasła pokrewne: domki holenderskie, domek holenderski, domy z drewna cena ]

No Comments »

« Previous Entries