Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domki holenderskie’

Z formowaniem elementów prefabrykowanych zwiazane jest wykonywanie faktur strukturalnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Prędkość robocza przesuwu wibrotłoka ślizgowego oraz wielkość wywieranego ciśnienia zależna jest od stopnia ciekłości mieszanki betonowej. Przy mieszankach o konsystencji 40 do 70 s prędkość przesuwu proponuje się w granicach 0,8 do 1,2 m/min., a ciśnienie przy konsystencji 50 do 100 s – w granicach 60 do 80 G/s. Przy wibrotłoczeniu ślizgowym stosowane bywają układy obciążeń inercyjne, amortyzowane lub wymuszone. Przyjmowana jest zasada, aby ciężar wózka ślizgowego był nie mniejszy od trzykrotnej wartości ciśnienia wywieranego przez wibrotłok na formowany wyrób. Procesy przy wykonywaniu faktur Z formowaniem elementów prefabrykowanych związane jest wykonywanie faktur strukturalnych (kruszywowych, betonowych) i okładzinowych (dennych lub wierzchnich). Operacja ta nie może kolidować z założonym procesem wytwarzania elementu. Prefabrykaty z fakturami strukturalnymi mogą być elementami jednowarstwowymi (np. faktury betonowe z mieszanek drobnoziarnistych, gładkie lub wytłaczane) lub też warstwowymi, niejednorodnymi pod względem materiałowym. Określone ustalenia w tym zakresie muszą być uwzględniane już przy programowaniu procesu formowania. Wykonywanie bowiem niektórych rodzajów faktur strukturalnych wymaga zastosowania pewnych dodatkowych specjalnych procesów technologicznych nieodzownych do uzyskania elementu o prawidłowej jakości. [przypisy: domki narzędziowe, domki nad morzem, domki holenderskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki holenderskie’

Z formowaniem elementów prefabrykowanych zwiazane jest wykonywanie faktur strukturalnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Fakturę wykonuje się bezpośrednio po zagęszczeniu zaprawy przy zastosowaniu tzw. grzebienia powietrznego. Jest to rura stalowa o średnicy 1/2 do 1 cala z jednym rzędem otworów na długości. Średnica otworów 0,7 mm, rozstaw co 3 cm. Do rury tej doprowadzone jest przewodem elastycznym sprężone powietrze. Na rurze zamontowany jest manometr. Grzebień powietrzny prowadzi się na wysokości ok. 2 ID nad powierzchnią warstwy zaprawy. Dysze powinny być skierowane do dołu tak, aby strumienie powietrza działały prostopadle do powierzchni elementu. Stosuje się tu ciśnienie 1,5+4,0 atn. Najkorzystniejsze efekty osiąga się przy fakturowaniu zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadającej zanurzeniu stożka normowanego 3+4 cm. 3. ZASADY KONSTRUOWANIA ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ORAZ WPŁYW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH FORMOWANIA NA JAKOŚĆ WYROBÓW Beton w tradycyjnym budownictwie jest szczególnie dogodnym materiałem, ze względu na swobodę tworzenia kształtu konstrukcji. Jednakże, podobnie jak i w innych przemysłach, przy przejściu z wykonawstwa ręcznego na wykonanie przemysłowe, swoboda kształtowania przekroju poprzecznego elementów, ich długość oraz zmienność przekroju na długości stają się coraz bardziej ograniczane warunkami produkcji. W wyniku rozwoju nowych technik i technologii budownictwa uprzemysłowionego zjawisko to występuje nadal w coraz to nowej postaci. W istniejących i dobrze opanowanych technologiach oprócz znacznie posuniętej precyzji w organizacji wykonania, jak też i znacznego zmechanizowania linii produkcyjnych, pozostaje wciąż duży udział pracy ręcznej. [więcej w: ocieplenie domu, deska tarasowa, domki holenderskie ]

Comments Off

« Previous Entries