Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domki nad morzem’

Z formowaniem elementów prefabrykowanych zwiazane jest wykonywanie faktur strukturalnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Prędkość robocza przesuwu wibrotłoka ślizgowego oraz wielkość wywieranego ciśnienia zależna jest od stopnia ciekłości mieszanki betonowej. Przy mieszankach o konsystencji 40 do 70 s prędkość przesuwu proponuje się w granicach 0,8 do 1,2 m/min., a ciśnienie przy konsystencji 50 do 100 s – w granicach 60 do 80 G/s. Przy wibrotłoczeniu ślizgowym stosowane bywają układy obciążeń inercyjne, amortyzowane lub wymuszone. Przyjmowana jest zasada, aby ciężar wózka ślizgowego był nie mniejszy od trzykrotnej wartości ciśnienia wywieranego przez wibrotłok na formowany wyrób. Procesy przy wykonywaniu faktur Z formowaniem elementów prefabrykowanych związane jest wykonywanie faktur strukturalnych (kruszywowych, betonowych) i okładzinowych (dennych lub wierzchnich). Operacja ta nie może kolidować z założonym procesem wytwarzania elementu. Prefabrykaty z fakturami strukturalnymi mogą być elementami jednowarstwowymi (np. faktury betonowe z mieszanek drobnoziarnistych, gładkie lub wytłaczane) lub też warstwowymi, niejednorodnymi pod względem materiałowym. Określone ustalenia w tym zakresie muszą być uwzględniane już przy programowaniu procesu formowania. Wykonywanie bowiem niektórych rodzajów faktur strukturalnych wymaga zastosowania pewnych dodatkowych specjalnych procesów technologicznych nieodzownych do uzyskania elementu o prawidłowej jakości. [przypisy: domki narzędziowe, domki nad morzem, domki holenderskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki nad morzem’

Z formowaniem elementów prefabrykowanych zwiazane jest wykonywanie faktur strukturalnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Stąd ciśnienie wody w sieci miejskiej w każdym momencie i w każdym miejscu przewodu jest różne, przy czym różnica ta może być znaczna. Ponadto w każdym miejscu sieci ciśnienie w ciągu doby ulega również pewnym wahaniom z powodu zmieniających się rozbiorów na sieci. W momencie największego rozbioru wody ciśnienie w każdym punkcie sieci ulicznej nie powinno opaść poniżej pewnej określonej wielkości. Wielkość tego ciśnienia, zwana wysokością ciśnienia gospodarczego, zależy od wysokości budynków wmieście. Przy projektowaniu połączenia instalacji wódo ciągowej wewnętrznej do sieci przewodów miejskich projektant powinien zwrócić się do -kierownictwa zakładu wodociągowego o podanie wielkości ciśnienia panującego na hydrancie najbliższym budowanego obiektu w różnych porach dnia. [więcej w: domki nad morzem, domek narzędziowy, Projekty domów ]

Comments Off

« Previous Entries