Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domki narzędziowe’

Z formowaniem elementów prefabrykowanych zwiazane jest wykonywanie faktur strukturalnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Prędkość robocza przesuwu wibrotłoka ślizgowego oraz wielkość wywieranego ciśnienia zależna jest od stopnia ciekłości mieszanki betonowej. Przy mieszankach o konsystencji 40 do 70 s prędkość przesuwu proponuje się w granicach 0,8 do 1,2 m/min., a ciśnienie przy konsystencji 50 do 100 s – w granicach 60 do 80 G/s. Przy wibrotłoczeniu ślizgowym stosowane bywają układy obciążeń inercyjne, amortyzowane lub wymuszone. Przyjmowana jest zasada, aby ciężar wózka ślizgowego był nie mniejszy od trzykrotnej wartości ciśnienia wywieranego przez wibrotłok na formowany wyrób. Procesy przy wykonywaniu faktur Z formowaniem elementów prefabrykowanych związane jest wykonywanie faktur strukturalnych (kruszywowych, betonowych) i okładzinowych (dennych lub wierzchnich). Operacja ta nie może kolidować z założonym procesem wytwarzania elementu. Prefabrykaty z fakturami strukturalnymi mogą być elementami jednowarstwowymi (np. faktury betonowe z mieszanek drobnoziarnistych, gładkie lub wytłaczane) lub też warstwowymi, niejednorodnymi pod względem materiałowym. Określone ustalenia w tym zakresie muszą być uwzględniane już przy programowaniu procesu formowania. Wykonywanie bowiem niektórych rodzajów faktur strukturalnych wymaga zastosowania pewnych dodatkowych specjalnych procesów technologicznych nieodzownych do uzyskania elementu o prawidłowej jakości. [przypisy: domki narzędziowe, domki nad morzem, domki holenderskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki narzędziowe’

Z formowaniem elementów prefabrykowanych zwiazane jest wykonywanie faktur strukturalnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Dodatkowe procesy technologiczne są konieczne przede wszystkim do wykonywania betonowych faktur wierzchnich. I tak: – przy fakturach wierzchnich ziarnistych z eksponowanym kruszywem stosowane jest zmywanie powierzchni wodą. Faktura składa się tu z warstwy ozdobnego betonu wykonanego z użyciem kruszywa wielofrakcjowego, najczęściej łamanego. Na górnej wyrównanej powierzchni zaformowanego elementu układa się warstwę mieszanki fakturowej. Zagęszcza się ją najczęściej przez wibrowanie powierzchniowe i wygładza łatą lub wałkiem. Po stężeniu mieszanki, jeszcze przed początkiem wiązania cementu, zmywa się z powierzchni elementu zaczyn cementowy oraz frakcje pylaste i piaszczyste kruszywa silnym rozproszonym strumieniem wody. Spłukuje się całą powierzchnię lub pasma kolejnych jej fragmentów. W celu prawidłowego przebiegu tego procesu stosuje się tzw. grzebienie wodne, tj rury stalowe z jednym rzędem otworów na długości. Celowe jest niekiedy dodatkowe doprowadzenie do wody sprężonego powietrza dla łatwiejszego i szybszego usunięcia zaczynu, pyłów i piasku z powie rzchni faktury. W czasie zmywania elementy powinny być pochylone pod kątem 30° w celu szybszego odprowadzenia wody; – przy fakturach wierzchnich wzorzystych stosowane jest wytłaczanie wałkiem lub matrycą. W tym przypadku fakturę tworzy wzór wklęsły (relief) o głębokości nie większej niż 10 mm, wytłoczony w zaprawie cementowej naniesionej na powierzchnię zaformowanego elementu. [więcej w: ocieplenie domu, domki narzędziowe, dom pasywny ]

Comments Off

« Previous Entries