Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domki ogrodowe’

Odpowietrzniki sluza do odpowietrzania przewodów

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2016

Odpowietrzniki służą do odpowietrzania przewodów, zwłaszcza w czasie opróżniania, i napełniania przewodów wodą po remoncie lub budowie. Odpowietrzniki i odwadniaki umieszczane są w studzienkach budowanych . pod ziemią, w których urządza się zejście dla umożliwienia odpowietrzenia lub opróżnienia z wody przewodu. Otwieranie lub zamykanie zasuw albo zaworów pożarowych na sieci ulicznej przez osoby lub instytucje do tego nie upoważnione jest wzbronione. Przewody wodociągowe uliczne biegną zwykle pod chodnikami po jednej stronie ulicy. Przy ulicach szerokich prowadzi się przewody wodociągowe po obydwu stronach ulicy. [patrz też: domki ogrodowe, ocieplenie domu, tarasy drewniane ]

Comments Off