Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domy drewniane letniskowe’

Architektura 21szego wieku : 3. Roczne nagrody SEED za doskonałość w projektowaniu interesu publicznego – zaproszenie do składania zgłoszeń

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Design Corps, społeczny projekt ochrony środowiska.
(SEED) Network oraz ich partner z 2013 r., University of Minnesota College of Design, z przyjemnością ogłaszają trzecie coroczne nagrody SEED za doskonałość w projektowaniu interesu publicznego.
Nagrody dotyczą projektów o wyjątkowym oddziaływaniu społecznym, gospodarczym i środowiskowym.
reprezentują siły potrzebne do stworzenia prawdziwie zrównoważonych projektów i pozytywnych zmian na świecie.
Zeszłoroczni zwycięzcy, biorący udział w serii filmów dokumentalnych SEEDocs na stronie www.SEEDocs.org, obejmują: Rewitalizację Szkolną Bancroft w Kansas City i Grow Dat Youth Farm w Nowym Orleanie na Blogu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘domy drewniane letniskowe’

Architektura 21szego wieku : 3. Roczne nagrody SEED za doskonałość w projektowaniu interesu publicznego – zaproszenie do składania zgłoszeń

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Założona 30 lat.
Ten jeden z najbardziej szanowanych architektów na Tajwanie JJ Pan & Partners konsekwentnie realizuje swoją wizję tworzenia trwałej, pięknej architektury, która jest odpowiednia do swojej roli, harmonijnie wpisuje się w jej czas i miejsce, a najlepiej wyraża kulturę, środowisko technologiczne.
Musi być towarzyszem oryginalnego tytułu JJ Pan i Partnerzy, ta publikacja jest w pełni ilustrowana zdjęciami i planami najciekawszych projektów JJ Pan.
Różnorodność projektów, w które zaangażowana jest wielokrotnie nagradzana firma architektoniczna, obejmuje planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne dla wspólnot mieszkaniowych, kampusów uniwersyteckich i parków przemysłowych; projektowanie budynków dla kompleksów mieszkaniowych, zaawansowanych technologicznie zakładów przemysłowych, budynków biurowych, laboratoriów badawczych, placówek edukacyjnych i opieki zdrowotnej; oraz architektura krajobrazu i wnętrz.
TREŚĆ 006 A Critical and Innovative Engagment / Shih-wei Lo 012 Czego nauczyłem się na przykładzie ewolucji JJ Pan i Partnerzy / Nancy Lin (AIA) 014 Zrównoważony rozwój, profesjonalizm i dyskurs Zrównoważony rozwój 022 Projektowanie horyzontów Shangai Office 034 ZyXEL R & D Campus 042 Kingyorker Headquarters 048 Taipei Street Furniture Design 052 TSMC Fab 12, Phase 4 058 Siedziba Test Research Inc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘domy drewniane letniskowe’

Architektura 21szego wieku : 3. Roczne nagrody SEED za doskonałość w projektowaniu interesu publicznego – zaproszenie do składania zgłoszeń

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Dla ułatwienia obliczeń autorzy opracowali nomogram. Nomogram podaje wartości współczynnika Ka dla różnych wartości (gdzie hx — wysokość bryły odłamu, czyli głębokość rozpatrywanego poziomu, ewentualnie głębokość szczeliny, htv — głębokość położenia zwierciadła wody gruntowej poniżej naziomu) i różnych wartości stosunku wysokości hx do szerokości odcinka szczeliny L. Wartość Ka jest jednak w małym stopniu zależna od wartości 7-0 i R, tak że 70 W praktyce można posługiwać się średnimi wartościami Ka. W tablicy 6-5 podano średnie wartości liczbowe współczynnika Ka dla różnych wartości kąta tarcia wewnętrznego (I) i stosunku głębokości hx położenia badanego punktu ściany poniżej naziomu do szerokości odcinka wykopu L. Wstawiając wartość K do wzoru otrzymuje się szukaną wartość z. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘domy drewniane letniskowe’

Architektura 21szego wieku : 3. Roczne nagrody SEED za doskonałość w projektowaniu interesu publicznego – zaproszenie do składania zgłoszeń

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Często końce ściągów przed nagwintowaniem pogrubia się sposobem kowalskim, tak aby rdzeń po nagwintowaniu miał te samą średnicę co i reszta ściągu. Poza siłą K ściągi są obciążone przez grunt, którym je zasypano, a także przez siły pochodzące od obciążeń zmiennych naziomu. W obliczeniach na ogół pomija się sprawdzenie ściągów pod tym względem, ograniczając się do zmniejszenia naprężeń dopuszczalnych w ściągu o ok. 300/0 (np. z 1750 na 1250 kG/cm2 itp.), a gdy zastosowano połączenia przegubowe — 0 100/0. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries