Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domy drewniane’

Zasilanie budynku mieszkalnego woda ze studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Zasilanie budynku mieszkalnego wodą ze studni można wykonać najprościej w następujący sposób: wodę ze studni podnosi się przez pompowanie do zbiornika umieszczonego na strychu, skąd przewodami spływa ona do przyborów sanitarnych. Pojemność zbiornika w budynku mieszkalnym można obliczyć przy założeniu napełniania jego od jednego do trzech razy na dobę Koszt budowy studni artezyjskiej jest jednak stosunkowo wysoki. Ilość wody otrzymywana ze studni waha się w szerokich granicach. Aby nie nastąpiła przerwa w zaopatrzeniu w wodę zakładów przemysłowych, buduje się zwykle studnie zapasowe. [przypisy: deska tarasowa, działki budowlane, domy drewniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domy drewniane’

Zasilanie budynku mieszkalnego woda ze studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Najprostsze rozwiązania urządzeń zakładają stosowanie obciążenia inercyjnego. Obciążenia te mogą spowodować znaczne niekiedy zmniejszenie amplitudy drgań. Stąd bardziej celowe jest stosowanie inercyjnych układów amortyzowanych, przy których przekazywanie ciśnienia na mieszankę betonową następuje poprzez układ sprężyn zamocowanych pomiędzy płytą obciążeniową z właściwym tłokiem, na którym umieszczone jest źródło drgań. To drugie rozwiązanie jest bardziej właściwe, dlatego że nie wymaga stosowania wibratorów o zwiększonej mocy przy zwiększaniu wielkości obciążenia tłoka. W celu zwiększenia efektywności zagęszczania niektórzy autorzy zalecają również stosowanie amortyzacji form i obciążenia. Równie celowym jest stosowanie ram dociskowych ograniczających wysokość krawędzi elementu w procesie formowania. Ustawiane są one przed rozpoczęciem formowania na daną wysokość określoną profilem wykonywanego elementu. Po zakończeniu procesu zagęszczania w momencie odspajania wibrotłoka rama pozostaje w miejscu i ochrania krawędzie wyrobu przed ewentualnym zniszczeniem. Należy zwrócić uwagę, że przy tej technice zagęszczania występować może w ostatniej fazie procesu pewne niekiedy nawet znaczne przywarcie tworzywa do roboczej powierzchni wibrotłoka. Jest ono spotęgowane wytwarzającym się w tej warstwie podciśnieniem. Będzie ono tym większe, im bardziej skomplikowany jest kształt formowanego wyrobu. Zjawisko to może znacznie utrudniać odspojenie wibrotłoka. Ustalona w badaniach siła; przy której następuje odspojenie o kreślana jest naprężeniem od 1-00 do 200 G/cm2 Wraz z obniżeniem stopnia ciekłości mieszanki siła spójności zmniejsza się. Stan ten może niekiedy powodować zniszczenie fragmentów powierzchni uformowanego elementu. [podobne: domy drewniane, altana ogrodowa, domki narzędziowe ]

Comments Off

« Previous Entries