Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Domy prefabrykowane’

Uliczna siec przewodów

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Często zdarza się, że woda wodociągu przemysłowego nie nadaje się dla celów gospodarczo-bytowych. We wszystkich tych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie analizy porównawczej różnych rozwiązań uzyskania wody i podjęcie decyzji po przeprowadzeniu obliczeń i kalkulacji. Przy zasilaniu wewnętrznej sieci wodociągowej wodą z wodociągu publicznego, istotną, interesującą nas częścią tego ostatniego jest sieć uliczna wodociągowa. Uliczna sieć przewodów. wodociągowych ma za zadanie doprowadzenie wody gospodarczo-bytowej do poszczególnych budynków i bloków. Sieć uliczna ma trzy rodzaje przewodów: – magistrale, prowadzące wodę do poszczególnych dzielnic miasta, – przewody robocze (rozdzielcze), otrzymujące wodę bezpośrednio z magistral i rozprowadzające ją po poszczególnych ulicach oraz – połączenia domowe, łączące budynki (bloki) z przewodami roboczymi (ulicznymi). Magistrale mają zwykle średnicę od 200 mm wzwyż (w miastach średnich i małych średnice magistrali mogą być mniejsze), przewody robocze – 100 i 150 mm (w miastach średnich i małych – 80 mm i mniej), połączenia domowe – 40, 50, 80 mm. [podobne: altana ogrodowa, tarasy drewniane, Domy prefabrykowane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Domy prefabrykowane’

Uliczna siec przewodów

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Według badań radzieckich – minimalny ciężar wibrotłoka stacjonarnego powinien zapewnić przy formowaniu wyrobów płaskich ciśnienie na jednostkę powierzchni sztancy nie mniejsze niż 50 do 60 Giemz przy mieszankach o konsystencji gęstoplastycznej i nie mniej niż 80 do 100 G/cm2 przy konsystencji wilgotnej. Oddziaływanie ciśnienia przy formowaniu wyrobów żebrowych powinno odpowiednio być nie niższe od 80 do 100 G/cm2 i 200 G/cm2 Przy tym sposobie zagęszczania szczególne znaczenie ma określenie optymalnego stosunku projektowanej siły wymuszającej do ciężaru wibrotłoka. Dla wyrobów płaskich i żebrowych zaleca się najczęściej przyjmowanie tego stosunku w granicach 1,8 do 2,5, a dla pustaków – ok. 1,5. Ponieważ brak jest tu bardziej szczegółowych ustaleń, powyższe wartości ustalane są zazwyczaj przy opracowywaniu konkretnych stanowisk technologicznych na podstawie kolejnych prób doświadczalnych. Bardziej szczegółowe ustalenia można spotkać dla określenia optymalnych częstotliwości wibratora zamocowanego na sztancy. Według literatury radzieckiej do formowania wyrobów o grubości 5 do 20 cm z mieszanek z kruszywem do 20 mm powinny być przyjmowane wibratory z częstotliwością 3000 min-l, natomiast dla wyrobów cienkościennych z mieszanek drobnoziarnistych celowe jest stosowanie wyższych częstotliwości, np. 6000 min-l. Przyjmowanie niższych częstotliwości, rzędu 1500 min- l i poniżej może mieć zastosowanie przy formowaniu wyrobów o większej grubości, z mieszanek o kruszywie powyżej 20 mm. Przy tej metodzie zagęszczania nieodzowne jest dokładne dozowanie mieszanki betonowej do formy. [przypisy: ocieplenie domu, Domy prefabrykowane, tarasy drewniane ]

Comments Off

« Previous Entries