Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

Termoplasty i duroplasty

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Termoplasty i duroplasty mają wiele cech różniących je od șiebie, powoduje to również różnice w warunkach ich obróbki. Podział według metody otrzymywania Jak wspomniano, tworzywa sztuczne otrzymuje się: — przez modyfikację (przeróbkę, przemianę) surowców naturalnych, — syntetycznie jako: a) produkty polikondensacji, b) produkty poliaddycji. Otrzymywanie tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne otrzymuje się przez modyfikację tworzyw naturalnych lub syntetycznie. Tworzywa sztuczne modyfikowane otrzymuje się z surowców naturalnych przez przeróbkę (modyfikację, przemianę) chemiczną lub fizyczną. Tworzywa sztuczne syntetyczne otrzymuje się w wyniku tzw. polireakcji z prostszych małocząsteczkowych substancji, tzw. monomerów. Reakcja ta tym różni się od reakcji zwykłych, że ten sam proces powtarza sie wielokrotnie w tej samej cząsteczce i prowadzi do powstania jednej wielkiej cząsteczki z bardzo wielu małych cząsteczek. Nie każdy związek małocząsteczkowy jest zdolny do polireakcji, czyli nie każdy jest monomerem, lecz tylko taki, który ma co najmniej dwa ośrodki reaktywne, tzn. jest dwufunkcyjny. Rozróżnia się trzy rodzaje polireakcji: polimeryzację, polikondensację i poliaddycję. Struktura tworzyw sztucznych Struktura wszystkich związków wielkocząsteczkowych ma zasadniczą cechę wspólną, mianowicie cząsteczki ich stanowią wielokrotność mniejszej lub większej ilości odmian elementów zwanych merami. Stopniem polimeryzacji nazywa się stosunek ciężarów cząsteczkowych polimeru i monomeru, Budowa cząsteczki zależy od ilości punktów reaktywnych, występujących w cząsteczkach podstawowych, tj. zależy od ich funkcyjności. Jak wspomniano, tworzywa sztuczne składają się z tworzyw wielkocząsteczkowych i odpowiednich dodatków. Dodatkami do tworzyw wielkocząsteczkowych mogą być: — barwniki i pigmenty, które nadają tworzywu barwę lub zmieniają niekorzystne zabarwienie własne; — stabilizatory, które zapobiegają rozkładowi tworzywa wielkocząsteczkowego, przede wszystkim pod wpływem światła i wysokiej temperatury; zmiękczacze (plastyfikatory), czyli substancje, które zmieszane z tworzywem wielkocząsteczkowym zmieniają jego własności mechaniczne, elektryczne, a także fizyko—chemiczne- [przypisy: altana ogrodowa, domki na działkę rekreacyjną, domy z drewna cena ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

Termoplasty i duroplasty

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Zmiękczanie obniża wytrzymałość na rozciąganie i twardość, jak również temperaturę mięknienia lub płynności, natomiast powiększa sprężystość i rozciągliwość. Zmiękczacze mają wiec wpływ na przebieg obróbki tworzyw sztucznych; — porofory (rozrosty), czyli substancje chemiczne (ciała stałe, ciecze i gazy) wprowadzane do tworzyw wielkocząsteczkowych, które w wyższych temperaturach rozkładają się z wydzielaniem gazów. Tworzywa w ten sposób otrzymane noszą nazwę tworzyw porowatych. Obecnie wszystkie tworzywa sztuczne mogą być otrzymywane jako porowate. Jest rzeczą oczywistą, że tworzywa sztuczne, zawierające pory, wypełnione gazem, mają inną obrabialność, niż te same tworzywa bez nich (tworzywa lite); — napełniacze, które — ze względu na największy wpływ na obrabialność tworzyw sztucznych — wymagają oddzielnego omówienia. Napełniacze. Ze wszystkich wymieniowych dodatków do tworzyw wielkocząsteczkowych właśnie napełniacze mają największy wpływ na obrabialność tworzyw sztucznych. Napełniacze są to ciała stałe dodawane do tworzyw wielkocząsteczkowych bądź w celu wzmocnienia, bądź nadania im innych specjalnych własności, bądź nawet obniżenia ich ceny. Napełniacze dzielą się na dwie grupy: nieorganiczne i organiczne. Napełniacze nieorganiczne zmniejszają palność, częstokroć powiększają odporność chemiczną i zazwyczaj wyraźnie wpływają na własności elektryczne i mechaniczne, a co jest najbardziej interesujące — na obrabialność. Obrabialność tworzywa sztucznego pogarszają: włókno azbestowe i szklane, mączka kamienna, sproszkowane metale, mika, folie metalowe itp. Napełniacze organiczne działają głównie wzmacniająco. Zalicza się do nich: mączkę i łuszczkę drzewną (fornir), tkaniny bawełniane, papier, bibułę itp. Bardziej interesujący wydaje sie jednak podział napełniaczy według ich postaci, a mianowicie: 1) napełniacze proszkowe — mączka drzewna, kamienna, sproszkowane metale, mika, 2) napełniacze włókniste — włókna azbestowe, szklane, bawełniane, syntetyczne, 3) napełniacze arkuszowe (nośniki) — papier, bibuła, łuszczka drzewna (fornir), folie metalowe, tkaniny szklane, bawełniane, syntetyczne, rzadziej druciane. Są również napełniacze o własnościach pośrednich między drugą a trzecią odmianą; zalicza się do nich przede wszystkim Ścinki napełniaczy wymienionych w tych grupach. [patrz też: altana ogrodowa, domki na działkę rekreacyjną, domy z drewna cena ]

Comments Off

« Previous Entries