Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

Uliczna siec wodociagowa wykonuje sie z rur zeliwnych wodociagowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2016

Ze względu na znaczenie magistral wodociągowych (w przypadku wyłączenia uszkodzonej magistrali dzielnica jest pozbawiona wody) i konieczność zmniejszenia liczby budowanych na niej urządzeń do niezbędnego minimum (urządzenia powodują osłabienie magistral i powstawanie dodatkowych strat ciśnienia wody), nie podłącza się do nich bezpośrednio budynków czy bloków; z tych samych względów nie ustawia się również zaworów pożarowych na magistralach. Uliczną sieć wodociągową wykonuje się z rur żeliwnych wodociągowych (zasadniczo o długości 4 i 5 m). Przy przejściach przewodów pod torami kolejowymi lub tramwajowymi, pod fundamentami -budynków i wszędzie tam, gdzie rury narażone są na wstrząsy lub osiadania gruntu, daje się przewody z rur stalowych . Uliczne przewody wodociągowe zaopatrzone są w armaturę, która pozwala na pobieranie wody bezpośrednio z przewodów, zamykanie przewodów; opróżnianie przewodów z wody itd. [hasła pokrewne: domki holenderskie, dom pasywny, domy z drewna cena ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

Uliczna siec wodociagowa wykonuje sie z rur zeliwnych wodociagowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2016

Ten ostatni czynnik jest gwarantem utrzymania założonej organizacji produkcji, właściwego, elastycznego wykorzystania posiadanego wyposażenia oraz dopilnowania w efekcie uzyskania prawidłowego produktu pod względem jego przydatności eksploatacyjnej. W tych warunkach ryzyko przypadkowego, nieprzewidzianego wystąpienia braków jest stosunkowo niewielkie. Inaczej przedstawia się sprawa w całkowicie zmechanizowanych i zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Ustalone wstępnie na etapie projektu i rozruchu produkcyjnego warunki formowania nie mogą być przez operatora poprawiane i korygowane zależnie od zbiegu lokalnych okoliczności. Proces produkcyjny przebiega wg założonego cyklu, a zmiany jego możliwe są tylko generalnie. Zaostrza to znacznie wymagania stawiane asortymentowi produkcji, zarówno pod względem kształtu i wymiarów elementu, jak też pod względem materiałowym. Warunki produkcyjne określają ponadto stopień dokładności wykonania, wykorzystania sur owców i półfabrykatów, jakość wyrobu, jego wygląd i trwałość. Specyfika przemysłowego wykonania, oprócz ograniczenia wymiarów i masy prefabrykatów, stawia wyrobom betonowym często bardzo różne wymagania, zależne od ich właściwego przeznaczenia. Elementy betonowe, a więc z tworzywa kruchego dobrze pracującego na ściskanie i znacznie gorzej na rozciąganie projektowane są na różne warunki pracy, głównie na ściskanie i zginanie, a niekiedy na rozciąganie, lecz zawsze w stacjonarnym nie przestawnym położeniu. [przypisy: domy z drewna cena, Domy z drewna, ocieplenie domu ]

Comments Off

« Previous Entries