Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Domy z drewna’

Proces produkcyjny przebiega wg zalozonego cyklu, a zmiany jego mozliwe sa tylko generalnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2016

Ten ostatni czynnik jest gwarantem utrzymania założonej organizacji produkcji, właściwego, elastycznego wykorzystania posiadanego wyposażenia oraz dopilnowania w efekcie uzyskania prawidłowego produktu pod względem jego przydatności eksploatacyjnej. W tych warunkach ryzyko przypadkowego, nieprzewidzianego wystąpienia braków jest stosunkowo niewielkie. Inaczej przedstawia się sprawa w całkowicie zmechanizowanych i zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Ustalone wstępnie na etapie projektu i rozruchu produkcyjnego warunki formowania nie mogą być przez operatora poprawiane i korygowane zależnie od zbiegu lokalnych okoliczności. Proces produkcyjny przebiega wg założonego cyklu, a zmiany jego możliwe są tylko generalnie. Zaostrza to znacznie wymagania stawiane asortymentowi produkcji, zarówno pod względem kształtu i wymiarów elementu, jak też pod względem materiałowym. Warunki produkcyjne określają ponadto stopień dokładności wykonania, wykorzystania sur owców i półfabrykatów, jakość wyrobu, jego wygląd i trwałość. Specyfika przemysłowego wykonania, oprócz ograniczenia wymiarów i masy prefabrykatów, stawia wyrobom betonowym często bardzo różne wymagania, zależne od ich właściwego przeznaczenia. Elementy betonowe, a więc z tworzywa kruchego dobrze pracującego na ściskanie i znacznie gorzej na rozciąganie projektowane są na różne warunki pracy, głównie na ściskanie i zginanie, a niekiedy na rozciąganie, lecz zawsze w stacjonarnym nie przestawnym położeniu. [przypisy: domy z drewna cena, Domy z drewna, ocieplenie domu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Domy z drewna’

Proces produkcyjny przebiega wg zalozonego cyklu, a zmiany jego mozliwe sa tylko generalnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2016

SYSTEMY I SCHEMATY ZAOPATRZENIA BUDYNKÓW W WODĘ 2. 4. 1. PODZIAL URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Wewnętrzne urządzenia wodociągowe mogą dostarczać wodę na potrzeby: – specjalnie do picia – domowe, – przemysłowe, – domowe oraz przemysłowe, przeciwpożarowe, – przemysłowo-przeciwpożarowe, – domowe oraz przeciwpożarowe, – domowe oraz przemysłowe i przeciwpożarowe. W myśl zarządzeń każdy budynek powinien mieć oddzielne zaopatrzenie w wodę. Wyjątek stanowi budownictwo indywidualne szeregowe, gdzie budynki kilkusegmentowe, administrowane wspólnie, mają tylko jedno doprowadzenie wody od najbliższego punktu ulicy miejskiej. W budynkach mieszkalnych, publicznych i komunalnych woda zużywana jest do celów, domowych, do gaszenia pożarów i do polewania podwórzy (ogródków przydomowych). [podobne: Projekty domów, Domy z drewna, ocieplenie domu ]

Comments Off

« Previous Entries