Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘działki budowlane’

Zasilanie budynku mieszkalnego woda ze studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Zasilanie budynku mieszkalnego wodą ze studni można wykonać najprościej w następujący sposób: wodę ze studni podnosi się przez pompowanie do zbiornika umieszczonego na strychu, skąd przewodami spływa ona do przyborów sanitarnych. Pojemność zbiornika w budynku mieszkalnym można obliczyć przy założeniu napełniania jego od jednego do trzech razy na dobę Koszt budowy studni artezyjskiej jest jednak stosunkowo wysoki. Ilość wody otrzymywana ze studni waha się w szerokich granicach. Aby nie nastąpiła przerwa w zaopatrzeniu w wodę zakładów przemysłowych, buduje się zwykle studnie zapasowe. [przypisy: deska tarasowa, działki budowlane, domy drewniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘działki budowlane’

Zasilanie budynku mieszkalnego woda ze studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Termoplasty i duroplasty mają wiele cech różniących je od șiebie, powoduje to również różnice w warunkach ich obróbki. Podział według metody otrzymywania Jak wspomniano, tworzywa sztuczne otrzymuje się: — przez modyfikację (przeróbkę, przemianę) surowców naturalnych, — syntetycznie jako: a) produkty polikondensacji, b) produkty poliaddycji. Otrzymywanie tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne otrzymuje się przez modyfikację tworzyw naturalnych lub syntetycznie. Tworzywa sztuczne modyfikowane otrzymuje się z surowców naturalnych przez przeróbkę (modyfikację, przemianę) chemiczną lub fizyczną. Tworzywa sztuczne syntetyczne otrzymuje się w wyniku tzw. polireakcji z prostszych małocząsteczkowych substancji, tzw. monomerów. Reakcja ta tym różni się od reakcji zwykłych, że ten sam proces powtarza sie wielokrotnie w tej samej cząsteczce i prowadzi do powstania jednej wielkiej cząsteczki z bardzo wielu małych cząsteczek. Nie każdy związek małocząsteczkowy jest zdolny do polireakcji, czyli nie każdy jest monomerem, lecz tylko taki, który ma co najmniej dwa ośrodki reaktywne, tzn. jest dwufunkcyjny. Rozróżnia się trzy rodzaje polireakcji: polimeryzację, polikondensację i poliaddycję. Struktura tworzyw sztucznych Struktura wszystkich związków wielkocząsteczkowych ma zasadniczą cechę wspólną, mianowicie cząsteczki ich stanowią wielokrotność mniejszej lub większej ilości odmian elementów zwanych merami. Stopniem polimeryzacji nazywa się stosunek ciężarów cząsteczkowych polimeru i monomeru, Budowa cząsteczki zależy od ilości punktów reaktywnych, występujących w cząsteczkach podstawowych, tj. zależy od ich funkcyjności. Jak wspomniano, tworzywa sztuczne składają się z tworzyw wielkocząsteczkowych i odpowiednich dodatków. Dodatkami do tworzyw wielkocząsteczkowych mogą być: — barwniki i pigmenty, które nadają tworzywu barwę lub zmieniają niekorzystne zabarwienie własne; — stabilizatory, które zapobiegają rozkładowi tworzywa wielkocząsteczkowego, przede wszystkim pod wpływem światła i wysokiej temperatury; zmiękczacze (plastyfikatory), czyli substancje, które zmieszane z tworzywem wielkocząsteczkowym zmieniają jego własności mechaniczne, elektryczne, a także fizyko—chemiczne- [przypisy: altana ogrodowa, działki budowlane, domy z drewna cena ]

Comments Off

« Previous Entries