Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘firma zbrojarska’

Magazyn architektoniczny : JJ Pan and Partners

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Założona 30 lat.
Ten jeden z najbardziej szanowanych architektów na Tajwanie JJ Pan & Partners konsekwentnie realizuje swoją wizję tworzenia trwałej, pięknej architektury, która jest odpowiednia do swojej roli, harmonijnie wpisuje się w jej czas i miejsce, a najlepiej wyraża kulturę, środowisko technologiczne.
Musi być towarzyszem oryginalnego tytułu JJ Pan i Partnerzy, ta publikacja jest w pełni ilustrowana zdjęciami i planami najciekawszych projektów JJ Pan.
Różnorodność projektów, w które zaangażowana jest wielokrotnie nagradzana firma architektoniczna, obejmuje planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne dla wspólnot mieszkaniowych, kampusów uniwersyteckich i parków przemysłowych; projektowanie budynków dla kompleksów mieszkaniowych, zaawansowanych technologicznie zakładów przemysłowych, budynków biurowych, laboratoriów badawczych, placówek edukacyjnych i opieki zdrowotnej; oraz architektura krajobrazu i wnętrz.
TREŚĆ 006 A Critical and Innovative Engagment / Shih-wei Lo 012 Czego nauczyłem się na przykładzie ewolucji JJ Pan i Partnerzy / Nancy Lin (AIA) 014 Zrównoważony rozwój, profesjonalizm i dyskurs Zrównoważony rozwój 022 Projektowanie horyzontów Shangai Office 034 ZyXEL R & D Campus 042 Kingyorker Headquarters 048 Taipei Street Furniture Design 052 TSMC Fab 12, Phase 4 058 Siedziba Test Research Inc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘firma zbrojarska’

Magazyn architektoniczny : JJ Pan and Partners

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Dla ułatwienia obliczeń autorzy opracowali nomogram. Nomogram podaje wartości współczynnika Ka dla różnych wartości (gdzie hx — wysokość bryły odłamu, czyli głębokość rozpatrywanego poziomu, ewentualnie głębokość szczeliny, htv — głębokość położenia zwierciadła wody gruntowej poniżej naziomu) i różnych wartości stosunku wysokości hx do szerokości odcinka szczeliny L. Wartość Ka jest jednak w małym stopniu zależna od wartości 7-0 i R, tak że 70 W praktyce można posługiwać się średnimi wartościami Ka. W tablicy 6-5 podano średnie wartości liczbowe współczynnika Ka dla różnych wartości kąta tarcia wewnętrznego (I) i stosunku głębokości hx położenia badanego punktu ściany poniżej naziomu do szerokości odcinka wykopu L. Wstawiając wartość K do wzoru otrzymuje się szukaną wartość z. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘firma zbrojarska’

Magazyn architektoniczny : JJ Pan and Partners

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Często końce ściągów przed nagwintowaniem pogrubia się sposobem kowalskim, tak aby rdzeń po nagwintowaniu miał te samą średnicę co i reszta ściągu. Poza siłą K ściągi są obciążone przez grunt, którym je zasypano, a także przez siły pochodzące od obciążeń zmiennych naziomu. W obliczeniach na ogół pomija się sprawdzenie ściągów pod tym względem, ograniczając się do zmniejszenia naprężeń dopuszczalnych w ściągu o ok. 300/0 (np. z 1750 na 1250 kG/cm2 itp.), a gdy zastosowano połączenia przegubowe — 0 100/0. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘firma zbrojarska’

Magazyn architektoniczny : JJ Pan and Partners

Posted in Uncategorized  by admin
May 29th, 2018

Pod pojęciem typizacji w budownictwie należy rozumieć ujednolicenie i zgrupowanie wyrobów, sprzętu, konstrukcji, dokumentacji itp. wg określonych głównych cech charakterystycznych w celu uproszczenia i potanienia produkcji. Dzięki typizacji osiąga się zmniejszenie kosztów i wysoki stopień gotowości dokumentacji technicznej, zracjonalizowanie i potanienie produkcji budowlanej oraz przyśpieszenie i ułatwienie pracy inwestora przez ujednolicenie programowania. Typizacja odgrywa szczególną rolę w gospodarce socjalistycznej, godząc dwie sprzeczne ze sobą tendencje: użytkownika, w kierunku zaspakajania najróżnorodniejszych potrzeb, i przemysłu, dążącego do minimalnej liczby typów w produkcji materiałów, elementów i obiektów budowlanych. Spośród różnych rodzajów budownictwa budownictwo mieszkaniowe posiada najwięcej czynników sprzyjających typizacji, jak np. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries