Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Zasady stosowania izolacji przeciwdzwiekowej w budynkach miejskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Ochrona przeciwdźwiękowa w budynkach miejskich zależna jest od następujących czynników: a) usytuowania budynku w terenie, b) wzajemnego rozmieszczenia pomieszczeń ze źródłami hałasów i pomieszczeń wymagających ciszy, c) izolacji przeciwdźwiękowej i przeciwdrganiowej źródeł hałasów w budynku. Należy dążyć do sytuowania budynków mieszkalnych w okolicy cichej z dala od linii kolejowych, obiektów przemysłowych, lotnisk i magistrali. Jeśli nie da się tego uniknąć, można uzyskać lepsze warunki akustyczne w pomieszczeniach mieszkalnych, odgradzając je od źródeł hałasów pomieszczeniami gospodarczymi (kuchnie, klatki schodowe, łazienki). Wzajemne rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń w budynku ma znaczny wpływ na poziom hałasów w tych pomieszczeniach. Z tych względów pomieszczenia hałaśliwe (kuchnie, łazienki) nie powinny przylegać do pokojów mieszkalnych innego mieszkania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Zasady stosowania izolacji przeciwdzwiekowej w budynkach miejskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Izolacja akustyczna konstrukcji budynku obejmuje: a) izolację od dźwięków materiałowych, b) izolację od dźwięków powietrznych. Izolacja od dźwięków powietrznych i materiałowych polega na przecięciu dróg przenikania drgań w konstrukcji budynku. Realizuje się to przez: a) oddzielanie konstrukcyjne źródeł hałasów bądź przez stosowanie niezależnej konstrukcji oddzielonej dylatacją od reszty budynku, bądź przez stosowanie dylatacji wypełnionej materiałem elastyczno-sprężystym, b) stosowanie izolacji slupów konstrukcyjnych, c) stosowanie izolacji przeciwdrganiowej slupów. Izolacja od dźwięków powietrznych polega na stosowaniu przegród (stropów i ścian) mających wymaganą izolację przeciwdźwiękową. Zasadniczą rolę w izolacji przeciwdźwiękowej pomieszczeń spełnia jednak przegroda. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Zasady stosowania izolacji przeciwdzwiekowej w budynkach miejskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Zawory pożarowe pozwalają pobierać wodę bezpośrednio z roboczych przewodów ulicznych, najczęściej w celu gaszenia pożaru, stąd nazwa zaworów pożarowych. Zawory mają stałą średnicę i oznaczane są na rysunkach rewizyjnych sieci symbolem ZP. Zawory wyprowadzone są podobnie jak zasuwy nadstawkami żeliwnymi do poziomu ulicy i zakończone również żeliwnymi skrzynkami z pokrywami do otwierania zaworów. W wypadku pęknięcia przewodu, wybuchu pożarów itp. zachodzi konieczność szybkiego odnalezienia zasuwy lub zaworu pożarowego, których skrzynki mogą być również przysypane śniegiem, ziemią itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Zasady stosowania izolacji przeciwdzwiekowej w budynkach miejskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Stąd ciśnienie wody w sieci miejskiej w każdym momencie i w każdym miejscu przewodu jest różne, przy czym różnica ta może być znaczna. Ponadto w każdym miejscu sieci ciśnienie w ciągu doby ulega również pewnym wahaniom z powodu zmieniających się rozbiorów na sieci. W momencie największego rozbioru wody ciśnienie w każdym punkcie sieci ulicznej nie powinno opaść poniżej pewnej określonej wielkości. Wielkość tego ciśnienia, zwana wysokością ciśnienia gospodarczego, zależy od wysokości budynków wmieście. Przy projektowaniu połączenia instalacji wódo ciągowej wewnętrznej do sieci przewodów miejskich projektant powinien zwrócić się do -kierownictwa zakładu wodociągowego o podanie wielkości ciśnienia panującego na hydrancie najbliższym budowanego obiektu w różnych porach dnia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Zasady stosowania izolacji przeciwdzwiekowej w budynkach miejskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Wibrowanie betonu odbywa się przez wprowadzenie w drgania szkieletu zbrojeniowego płyty. Określenie liczby form w wytwórni sezonowej. Liczbę form X, w jaką powinna być wyposażona wytwórnia, oblicza się ze wzoru gdzie: N -liczba elementów produkowanych rocznie, 11 – liczba cyklów produkcyjnych rocznie. Poniżej podano przykład obliczenia liczby form dla wytwórni o produkcji rocznej 15000 elementów odpowiadających 1500 izbom , przy czym dokumentacja projektował przewiduje następujący asortyment elementów: – płyt jednowarstwowych dla ścian wewnętrznych i dla stropów produkowanych w formach bateryjnych szt. 6400 – płyt wielowarstwowych dla ścian zewnętrznych, produkowanych w formach uchylnych z dnem szt. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Zasady stosowania izolacji przeciwdzwiekowej w budynkach miejskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Założona 30 lat.
Ten jeden z najbardziej szanowanych architektów na Tajwanie JJ Pan & Partners konsekwentnie realizuje swoją wizję tworzenia trwałej, pięknej architektury, która jest odpowiednia do swojej roli, harmonijnie wpisuje się w jej czas i miejsce, a najlepiej wyraża kulturę, środowisko technologiczne.
Musi być towarzyszem oryginalnego tytułu JJ Pan i Partnerzy, ta publikacja jest w pełni ilustrowana zdjęciami i planami najciekawszych projektów JJ Pan.
Różnorodność projektów, w które zaangażowana jest wielokrotnie nagradzana firma architektoniczna, obejmuje planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne dla wspólnot mieszkaniowych, kampusów uniwersyteckich i parków przemysłowych; projektowanie budynków dla kompleksów mieszkaniowych, zaawansowanych technologicznie zakładów przemysłowych, budynków biurowych, laboratoriów badawczych, placówek edukacyjnych i opieki zdrowotnej; oraz architektura krajobrazu i wnętrz.
TREŚĆ 006 A Critical and Innovative Engagment / Shih-wei Lo 012 Czego nauczyłem się na przykładzie ewolucji JJ Pan i Partnerzy / Nancy Lin (AIA) 014 Zrównoważony rozwój, profesjonalizm i dyskurs Zrównoważony rozwój 022 Projektowanie horyzontów Shangai Office 034 ZyXEL R & D Campus 042 Kingyorker Headquarters 048 Taipei Street Furniture Design 052 TSMC Fab 12, Phase 4 058 Siedziba Test Research Inc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Zasady stosowania izolacji przeciwdzwiekowej w budynkach miejskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Nagrzewanie elementów betonowych polega na obróbce cieplnej świeżego betonu w temperaturze 75+ 90°C. Nagrzewanie betonu w tej temperaturze powoduje, że procesy fizykochemiczne, zachodzące w spoiwie w obecności wody przebiegają w sposób przyspieszony. Nagrzewanie bezpośrednie polega na bezpośrednim działaniu pary wodnej niskoprężnej na beton (naparzanie). Nagrzewanie pośrednie elementów betonowych polega na pośrednim działaniu na świeży beton pary wodnej lub wody poprzez registry grzejne umieszczone w górnych warstwach form (matryc) betonowych lub w specjalnych komorach form bateryjnych. Podgrzewanie elementów betonowych stanowi również przyspieszony proces dojrzewania betonu, lecz odbywający się w temperaturze niższej, a mianowicie 30+40°C. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »