Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘inteligentny dom’

Technologiczne projektowanie ustrojów budowlanych

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Technologiczne projektowanie ustrojów budowlanych Na poprawność projektu prefabrykowanego ustroju budowlanego mają wpływ wszystkie procesy produkcyjne. Wpływ procesów formowania na projektowanie elementów i ustrojów budowlanych można ująć w grupach określających: – wymiary liniowe w planie i grubości ścianek prefabrykowanych elementów, – kształt przekroju poprzecznego i zmienność jego na długości elementu, – połączenia i styki prefabrykatów przy scalaniu ich w przestrzenny układ budowlany. Formowanie elementów płytowych, tj. takich, w których grubość jest mała w stosunku do długości i szerokości elementu, w przypadku większych marek betonu wykonuje się zazwyczaj przy zastosowaniu wibrowania objętościowego. Czynnikiem ograniczającym wymiary liniowe jest w tym przypadku masa układu części drgającej stołu, formy i mieszanki betonowej. Ponadto należy mieć na uwadze, że sztywność formy zależy w równym stopniu od warunków podparcia na stole wibracyjnym, jak i stosunku szerokości do długości jej podkładu dennnego. Przy betonach marek niższych stosuje się wibrowanie powierzchniowe lub ogólnie biorąc dowolne inne górne, ograniczające głównie grubość wyrobu zasięgiem stosowanej amplitudy drgań. Długość wyrobu w tym przypadku może być nielimitowana. Zachodzi to szczególnie w przypadku stosowania agregatów formujących przy wibrowaniu ślizgowym ciągłym. W przypadku elementów prętowych, tj. takich, w których wymiary przekroju poprzecznego są małe w stosunku do długości, ograniczenie wielkości wymiarów przekroju poprzecznego zachodzi w przypadku wibrowania poziomego stycznego, którego zasięg na grubości elementu jest bardzo niewielki. [podobne: Budowa domu, dom pasywny, inteligentny dom ]

Comments Off

Posts Tagged ‘inteligentny dom’

Technologiczne projektowanie ustrojów budowlanych

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Oś przewodu wodociągowego ulicznego, a więc i odległość budynku od tej osi, można ustalić na podstawie widocznych na powierzchni ulicy skrzynek zaworów pożarowych, rozstawionych na przewodzie mniej więcej co 100 m i na skrzyżowaniach ulicy oraz skrzynek zasuw ulicznych, znajdujących się mniej więcej co 200 m, zwykle na skrzyżowaniach ulic. Oś przewodu wodociągowego przechodzi przez środek pokrywy skrzynki zasuwy (środek krzyża). Ponadto przewód uliczny wodociągowy biegnie zwykle równolegle do osi ulicy lub linii zabudowy ulicy. Przewody wodociągowe układa się pod ziemią na głębokości zabezpieczającej wodę przed zamarznięciem. W Warszawie głębokość ta wynosi 1,8 m od powierzchni ulicy do wierzchu rury, w południowej Polsce 1,5+1,6 m (przepisy ustalają minimum 1,70 m). [przypisy: inteligentny dom, tarasy drewniane, dom pasywny ]

Comments Off

« Previous Entries