Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kurek mazurski’

Projekt i zasady wykonania zbiornika wraz z filtrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Przy obliczaniu trzeba pamiętać, że ilość wód opadowych w poszczególnych latach jest różna. Na podstawie powyższych danych można ustalić średni ogólny opad roczny w metrach sześciennych lub litrach. Woda opadowa bez uzdatnienia nie może być używana. Najlepsze wyniki daje oczyszczanie na filtrach żwirowo-piaskowych połączonych ze zbiornikiem wody czystej. Projekt i zasady wykonania zbiornika wraz z filtrem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurek mazurski’

Projekt i zasady wykonania zbiornika wraz z filtrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Według badań radzieckich – minimalny ciężar wibrotłoka stacjonarnego powinien zapewnić przy formowaniu wyrobów płaskich ciśnienie na jednostkę powierzchni sztancy nie mniejsze niż 50 do 60 Giemz przy mieszankach o konsystencji gęstoplastycznej i nie mniej niż 80 do 100 G/cm2 przy konsystencji wilgotnej. Oddziaływanie ciśnienia przy formowaniu wyrobów żebrowych powinno odpowiednio być nie niższe od 80 do 100 G/cm2 i 200 G/cm2 Przy tym sposobie zagęszczania szczególne znaczenie ma określenie optymalnego stosunku projektowanej siły wymuszającej do ciężaru wibrotłoka. Dla wyrobów płaskich i żebrowych zaleca się najczęściej przyjmowanie tego stosunku w granicach 1,8 do 2,5, a dla pustaków – ok. 1,5. Ponieważ brak jest tu bardziej szczegółowych ustaleń, powyższe wartości ustalane są zazwyczaj przy opracowywaniu konkretnych stanowisk technologicznych na podstawie kolejnych prób doświadczalnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurek mazurski’

Projekt i zasady wykonania zbiornika wraz z filtrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Dodatkowe procesy technologiczne są konieczne przede wszystkim do wykonywania betonowych faktur wierzchnich. I tak: – przy fakturach wierzchnich ziarnistych z eksponowanym kruszywem stosowane jest zmywanie powierzchni wodą. Faktura składa się tu z warstwy ozdobnego betonu wykonanego z użyciem kruszywa wielofrakcjowego, najczęściej łamanego. Na górnej wyrównanej powierzchni zaformowanego elementu układa się warstwę mieszanki fakturowej. Zagęszcza się ją najczęściej przez wibrowanie powierzchniowe i wygładza łatą lub wałkiem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurek mazurski’

Projekt i zasady wykonania zbiornika wraz z filtrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Fakturę wykonuje się bezpośrednio po zagęszczeniu zaprawy przy zastosowaniu tzw. grzebienia powietrznego. Jest to rura stalowa o średnicy 1/2 do 1 cala z jednym rzędem otworów na długości. Średnica otworów 0,7 mm, rozstaw co 3 cm. Do rury tej doprowadzone jest przewodem elastycznym sprężone powietrze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurek mazurski’

Projekt i zasady wykonania zbiornika wraz z filtrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Ten ostatni czynnik jest gwarantem utrzymania założonej organizacji produkcji, właściwego, elastycznego wykorzystania posiadanego wyposażenia oraz dopilnowania w efekcie uzyskania prawidłowego produktu pod względem jego przydatności eksploatacyjnej. W tych warunkach ryzyko przypadkowego, nieprzewidzianego wystąpienia braków jest stosunkowo niewielkie. Inaczej przedstawia się sprawa w całkowicie zmechanizowanych i zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Ustalone wstępnie na etapie projektu i rozruchu produkcyjnego warunki formowania nie mogą być przez operatora poprawiane i korygowane zależnie od zbiegu lokalnych okoliczności. Proces produkcyjny przebiega wg założonego cyklu, a zmiany jego możliwe są tylko generalnie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurek mazurski’

Projekt i zasady wykonania zbiornika wraz z filtrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Dzięki uprzejmości Art & Build Architects: ART & BUILD ARCHITECT Lokalizacja: Strasburg, Francja Obszar projektu: 800 m2 Zdjęcia: dzięki uprzejmości Art & Build + 18 W związku z budową nowego budynku administracyjnego dla Rady Europy w Strasburgu architekci zaplanowali utworzenie żłobka i żłobka dla 60 dzieci.
Ustanowienie żłobka korzysta z zalet strony, jej zalesiona część.
Strona graniczy z drzewami (oczywiście zachowanymi) i innymi drzewami, które zostaną włączone do ostatecznego projektu.
W ten sposób żłobek stanie się niewielkim obszarem, schronieniem i wysoce osobistą, choć selektywną interwencją w przyrodzie.
Dostęp do szopki będzie możliwy przez Allee Kastner. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurek mazurski’

Projekt i zasady wykonania zbiornika wraz z filtrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Przyjęto następujące liczby dni pracy: Klasa 1. 1 – czas pracy wytwórni wynosi 119 dni roboczych w ciągu roku przy temperaturze powyżej + 10°C i przy dojrzewaniu naturalnym. Klasa 1. 2 – 221 dni roboczych w ciągu roku z zastosowaniem podgrzewania w okresach o temperaturze poniżej + 10°C. Klasa 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »