Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘naprawa okien pcv’

Przebieg cyklu cieplnego betonu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Przebieg cyklu cieplnego betonu. Cykl obróbki cieplnej Betonu. Czas cyklu obróbki cieplnej jest okresem, w którym odbywa się wiązanie oraz twardnienie betonu umożliwiające rozformowanie elementu betonowego i przeniesienie go na plac składowy. Problematyka szczegółowa związana z warunkami przebiegu cyklu cieplnego w betonie (wstępne dojrzewanie masy betonowej, podwyższenie temperatury, nagrzewanie właściwe, studzenie), w zależności od roli poszczególnych etapów tego przebiegu, wyboru gatunku i marki cementu – musi być przedmiotem badań technologicznych w każdym konkretnym przypadku. Dlatego też ścisłe określenie cyklu cieplnego przed przystąpieniem do nagrzewania lub podgrzewania w skali przemysłowej należy sprawdzić laboratoryjnie i nie można polegać wyłącznie na istniejących tablicach, które służą jedynie dla celów orientacyjnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘naprawa okien pcv’

Przebieg cyklu cieplnego betonu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Maksymalny zapas na składzie wytwórni w okresie zimowym trwającym 4 miesiące wynosi 2500 szt. elementów dla robót montażowych. Elementy składuje się pod gołym niebem w takiej pozycji, w jakiej zostały wyjęte z form, a mianowicie: – pionowo w boksach – elementy ścienne, stropowe i ewent. biegi i spoczniki klatek schodowych, wykonane w agregatach bateryjnych, jak również elementy wielowarstwowe ścian zewnętrznych, produkowane w formach uchylnych, – poziomo w stosach – elementy produkowane na sten dach. Wprowadzenie oszczędności, polegających na skróceniu cyklu produkcyjnego, zmniejszeniu liczby form, ograniczeniu powierzchni stanowisk roboczych itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘naprawa okien pcv’

Przebieg cyklu cieplnego betonu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Niezależnie od tego przewiduje się, że przy dużym stopniu koncentracji muszą pozostać ze względu na tzw. awaryjne potrzeby i przewóz drobnicy pewne ograniczone co do wielkości placówki własnego transportu. Ze względu na zasięg działania rozróżnia się następujące bazy transportowe: – specjalizowane prowadzone przez zjednoczenia terenowe budownictwa, jako przedsiębiorstwa samodzielne na własnym rozrachunku gospodarczym, przeznaczone dla obsługi wszystkich przedsiębiorstw w ramach zjednoczenia terenowego, – terenowe zajezdnie samochodowe, podległe centralnej bazie transportu lub zorganizowane w ramach jednego przedsiębiorstwa dla obsługi wszystkich obiektów budowlanych prowadzonych przez dane przedsiębiorstwo, względnie dla obsługi jednego większego zespołu budowlanego, – rejonowe bazy transportowe, przeznaczone do usług transportowych dla różnych resortów w danym rejonie, np. bazy transportu ciężarowego PKS, z których resort budownictwa korzysta t ylko doraźnie, w wyjątkowych przypadkach. Ze względu na liczbę obsługiwanych pojazdów o napędzie własnym rozróżnia się 6 klas typowych baz transportu samochodowego: – klasa specjalna S – dla ponad 250 pojazdów silnikowych, przeznaczona dla zjednoczenia terenowego budownictwa lub dla wielkich przedsiębiorstw budowlanych, – klasa I – dla 250 pojazdów silnikowych, przeznaczona jw. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »