Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ocieplenie domu’

Faktura sklada sie tu z warstwy ozdobnego betonu wykonanego z uzyciem kruszywa wielofrakcjowego, najczesciej lamanego.

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Dodatkowe procesy technologiczne są konieczne przede wszystkim do wykonywania betonowych faktur wierzchnich. I tak: – przy fakturach wierzchnich ziarnistych z eksponowanym kruszywem stosowane jest zmywanie powierzchni wodą. Faktura składa się tu z warstwy ozdobnego betonu wykonanego z użyciem kruszywa wielofrakcjowego, najczęściej łamanego. Na górnej wyrównanej powierzchni zaformowanego elementu układa się warstwę mieszanki fakturowej. Zagęszcza się ją najczęściej przez wibrowanie powierzchniowe i wygładza łatą lub wałkiem. Po stężeniu mieszanki, jeszcze przed początkiem wiązania cementu, zmywa się z powierzchni elementu zaczyn cementowy oraz frakcje pylaste i piaszczyste kruszywa silnym rozproszonym strumieniem wody. Spłukuje się całą powierzchnię lub pasma kolejnych jej fragmentów. W celu prawidłowego przebiegu tego procesu stosuje się tzw. grzebienie wodne, tj rury stalowe z jednym rzędem otworów na długości. Celowe jest niekiedy dodatkowe doprowadzenie do wody sprężonego powietrza dla łatwiejszego i szybszego usunięcia zaczynu, pyłów i piasku z powie rzchni faktury. W czasie zmywania elementy powinny być pochylone pod kątem 30° w celu szybszego odprowadzenia wody; – przy fakturach wierzchnich wzorzystych stosowane jest wytłaczanie wałkiem lub matrycą. W tym przypadku fakturę tworzy wzór wklęsły (relief) o głębokości nie większej niż 10 mm, wytłoczony w zaprawie cementowej naniesionej na powierzchnię zaformowanego elementu. [więcej w: ocieplenie domu, domki narzędziowe, dom pasywny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ocieplenie domu’

Faktura sklada sie tu z warstwy ozdobnego betonu wykonanego z uzyciem kruszywa wielofrakcjowego, najczesciej lamanego.

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Fakturę wykonuje się bezpośrednio po zagęszczeniu zaprawy przy zastosowaniu tzw. grzebienia powietrznego. Jest to rura stalowa o średnicy 1/2 do 1 cala z jednym rzędem otworów na długości. Średnica otworów 0,7 mm, rozstaw co 3 cm. Do rury tej doprowadzone jest przewodem elastycznym sprężone powietrze. Na rurze zamontowany jest manometr. Grzebień powietrzny prowadzi się na wysokości ok. 2 ID nad powierzchnią warstwy zaprawy. Dysze powinny być skierowane do dołu tak, aby strumienie powietrza działały prostopadle do powierzchni elementu. Stosuje się tu ciśnienie 1,5+4,0 atn. Najkorzystniejsze efekty osiąga się przy fakturowaniu zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadającej zanurzeniu stożka normowanego 3+4 cm. 3. ZASADY KONSTRUOWANIA ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ORAZ WPŁYW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH FORMOWANIA NA JAKOŚĆ WYROBÓW Beton w tradycyjnym budownictwie jest szczególnie dogodnym materiałem, ze względu na swobodę tworzenia kształtu konstrukcji. Jednakże, podobnie jak i w innych przemysłach, przy przejściu z wykonawstwa ręcznego na wykonanie przemysłowe, swoboda kształtowania przekroju poprzecznego elementów, ich długość oraz zmienność przekroju na długości stają się coraz bardziej ograniczane warunkami produkcji. W wyniku rozwoju nowych technik i technologii budownictwa uprzemysłowionego zjawisko to występuje nadal w coraz to nowej postaci. W istniejących i dobrze opanowanych technologiach oprócz znacznie posuniętej precyzji w organizacji wykonania, jak też i znacznego zmechanizowania linii produkcyjnych, pozostaje wciąż duży udział pracy ręcznej. [więcej w: ocieplenie domu, deska tarasowa, domki holenderskie ]

Comments Off

« Previous Entries