Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘projekty domów nowoczesnych’

Warunek stosowania tworzyw sztucznych w budowie maszyn

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Niestety, warunek ten nie jest dotychczas spełniony. Jest to podstawowym powodem niektórych niepowodzeń w stosowaniu tworzyw sztucznych w budowie maszyn. Przyczyny takiego stanu są różne, przede wszystkim należy prowadzić szersze i pełniejsze, niż dotąd, badania nad własnościami tworzyw sztucznych, obróbką, zastosowaniem i korzyściami ekonomicznymi, a uzyskane informacje przekazywać zainteresowanym. Należy stwierdzić, że inżynierowie i technicy-mechanicy spotykają się Z zagadnieniami tworzyw sztucznych z reguły dopiero w swojej praktyce zawodowej. Aby podołać zadaniom, muszą więc sami dokształcać się w dziedzinie dla nich zupełnie nowej. Bardzo słuszny wydaje się wniosek uchwalony na konferencji naukowo—technicznej na temat „Tworzywa sztuczne w produkcji narzędzi przemysłu maszynowego”, która odbyła się w Warszawie w 1965 r., wskazujący na pilną potrzebę wprowadzenia na kierunkach mechanicznych uczelni i szkół technicznych przedmiotu, który zapoznawałby słuchaczy (przyszłych mechaników) z wytwarzaniem, budową, własnościami, Obróbką i zastosowaniem tworzyw sztucznych. Wielkim osiągnięciem w zakresie wprowadzania tworzyw sztucznych do przemysłu obrabiarkowego jest program produkcji części z tworzyw sztucznych dla całego polskiego przemysłu obrabiarkowego, opracowany w Biurze Projektowo-Techn010gicznym Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi „Bipron” w Warszawie. Program obejmuje 513 620 części, które mają być wytwarzane z tworzyw sztucznych, w tym 210 000 objętych unifikacją. W przypadku pełnej realizacji założonego programu przemysł obrabiarkowy może zaoszczędzić w skali rocznej 272 t. stali, 758 t. żeliwa i 228 t. aluminium, ogólnej wartości 17 193 tys. zł. Aby materiały te zastąpić tworzywami sztucznymi, powstanie zapotrzebowanie tworzyw sztucznych o wartości 14 378 tys. zł. Przewidywana oszczędność wynikająca ze zmiany materiału i zmniejszenia pracochłonności, wynosi ok. 9 mln zł (ceny dotyczą roku 1964). [więcej w: projektowanie wnętrz warszawa, Projekty domów, domki ogrodowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty domów nowoczesnych’

Warunek stosowania tworzyw sztucznych w budowie maszyn

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Wobec dużego wzrostu produkcji i asortymentu tworzyw sztucznych oraz szerokiego wprowadzania ich do budowy maszyn, braku dostatecznych informacji o tych materiałach, wydaje się bardzo aktualne stwierdzenie, które wypowiedziano na jednej z konferencji naukowo-technicznych, a mianowicie: „Jeżeli konstruktorzy, technolodzy i użytkownicy nie nadążą za postępem w dziedzinie tworzyw sztucznych, to chemia da nam tyle tych nowych materiałów, że jej cały ogromny wysiłek w ich tworzeniu pójdzie na marne”. Wiadomości o klasyfikacji, otrzymywaniu i budowie tworzyw sztucznych, które są konieczne do poprawnego doboru warunków ich obróbki. Wiadomości pełniejsze i bardziej wyczerpujące z zakresu charakterystyki tworzyw sztucznych zamieszczone są w polskiej literaturze specjalistycznej, a więc w artykułach publikowanych w prasie technicznej oraz w książkach z serii wydawniczej: „Tworzywa sztuczne”, wydawanej przez WNT. a. Nazwy tworzyw sztucznych Tworzywa sztuczne to jedyna grupa materiałów, do których określenia stosuje się bardzo dużą ilość różnorodnych nazw. Np. sam tylko polichlorek winylu (PCW) ma, jak podaje W. Schrader, ponad 100 niemieckich nazw handlowych. Często jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe, rozpoznanie na podstawie nazw handlowych, o jakie tworzywo chodzi. Tworzywa sztuczne otrzymują początkowo swoją nazwę wywodzącą się od nazw surowców wyjściowych i metody wytwarzania. Jeżeli nazwy te są łatwe do wymówienia, wówczas szybko się przyjmują, a wprowadzanie późniejszych nazw handlowych natrafia na duże trudności. Np. fibra wulkanizowana znana jest pod tą nazwą od ponad stu lat, a nowe nazwy handlowe tego materiału, jak „Dynosi , „Monit” i inne, nie zyskały takiej popularności. Natomiast jeżeli nazwy chemiczne surowców są trudne do wymówienia, wówczas ze zrozumiałych względów nazwy handlowe przyjmują się łatwiej. Np, nazwa polimetakrylan metylu jest niezbyt szeroko znana, znane są natomiast nazwy handlowe: „Plexiglas” „Piacryl” i inne. [patrz też: projektowanie wnętrz warszawa, Projekty domów, domki ogrodowe]

Comments Off

« Previous Entries