Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘projekty domów nowoczesnych’

Tymczasem przemyslowe wytwarzanie prefabrykatów zmienia charakter ich pracy i to zawsze ze stacjonarnego na przenosny, przesuwny lub przejezdny

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Tymczasem przemysłowe wytwarzanie prefabrykatów zmienia charakter ich pracy i to zawsze ze stacjonarnego na przenośny, przesuwny lub przejezdny, stwarzając generalnie różne warunki od tych, w jakich element ten znajduje się po wbudowaniu. Procesy reologiczne związane z twardnieniem betonu w przypadku konstrukcji prefabrykowanej nie są nigdy zakończone w czasie jego wykonania, a nawet do chwili jego ekspedycji na budowę. Wywiera to istotny wpływ na wybór koncepcji obliczeniowej przestrzennej konstrukcji ustroju montowanego z prefabrykatów. Wpływa to na wybór i konstrukcję sztywności węzłów, na wielkości obliczeniowe wyboczeń, stateczności, odkształcalności ustroju itp. Z drugiej zaś strony daje się wpływ ten pewnych granicach regulować, a w szczególności ograniczać przez wybór i realizację szczegółowej technologii w odniesieniu do poszczególnych operacji produkcyjnych, w tym w znacznym stopniu procesów formowania. Jeszcze w większym stopniu warunki wytwarzania w ogóle, a warunki formowania w szczególności, powiązane są z szeroko pojętą, jakością wyrobu i stopniem fabrycznego wykończenia. Należy dążyć, aby udział procentowy nakładów w zakładzie produkcyjnym w porównaniu do nakładów na budowie był większy, co warunkuje nie tylko ekonomiczność budowy, lecz i czas realizacji. Również i te ostatnie zagadnienia nie są dotychczas w dostatecznym stopniu określone i w szerszym ogólnym pojęciu rozwiązane. Dokładniej określone i rozwiązane powinny być zagadnienia: – technologicznego projektowanie, ustrojów budowlanych, – doboru i wykorzystania surowców i półfabrykatów, – tolerancji wymiarów liniowych, – stanu wykończenia, – tolerancji cech wytrzymałościowych i odkształceń, – oceny efektywności ekonomicznej. [patrz też: projektowanie wnętrz warszawa, projekty domów nowoczesnych, zadaszenia tarasów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty domów nowoczesnych’

Tymczasem przemyslowe wytwarzanie prefabrykatów zmienia charakter ich pracy i to zawsze ze stacjonarnego na przenosny, przesuwny lub przejezdny

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Z dotychczas stosowanych tu zabezpieczeń najbardziej efektywne okazało się powolne i płynne unoszenie wibrotłoka przy zastosowaniu pewnego mimośrodu. Umożliwia się przez to przeniknięcie powietrza do strefy kontaktu pomiędzy tworzywem betonowym a powierzchnią roboczą tłoka. Przy tej technice zagęszczania mieszanki betonowej należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość rozmieszczenia zbrojenia stosowanie podkładek dystansujących. Wibrotłoczenie ślizgowe stosowane może być przy formowaniu płyt żebrowych z podłużnymi żebrami, płyt otworowych lub płyt pełnych. Technika ta znajduje zastosowanie w specjalnych agregatach, w których operacje układania i zagęszczania mieszanki betonowej z jednoczesnym profilowaniem górnej powierzchni wykonuje się w sposób ciągły. Najczęściej wibrotłoczenie ślizgowe stosowane jest przy produkcji wyrobów cienkościennych o grubości do 10 cm i wysokości krawędzi do 30 cm. Zagęszczenie tworzywa i profilowan ie elementu odbywa się na całej szerokości toru, stąd profil wibrotłoka powinien odpowiadać poprzecznemu przekrojowi formowanego wyrobu, przy czym grubość elementu warunkowana jest odległością płyty roboczej wibrotłoka od powierzchni podkładu. Grubość ta zabezpieczona jest przez grawitacyjny lub sprężynowy docisk powierzchni roboczej urządzenia. Przy projektowaniu konkretnego rozwiązania produkcyjnego szczególnie ważne jest prawidłowe określenie geometrycznych wymiarów wibrotłoka na długości i zabezpieczenie właściwego profilu płyty w kierunku drogi formowania. W celu ułatwienia ruchu płyty zaleca się mocowanie wibratorów pod pewnym kątem (120 do 150) do poziomu. [przypisy: projektowanie wnętrz warszawa, projekty domów nowoczesnych, dom pasywny ]

Comments Off

« Previous Entries