Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Projekty domów’

cisnienie wody w sieci miejskiej

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Stąd ciśnienie wody w sieci miejskiej w każdym momencie i w każdym miejscu przewodu jest różne, przy czym różnica ta może być znaczna. Ponadto w każdym miejscu sieci ciśnienie w ciągu doby ulega również pewnym wahaniom z powodu zmieniających się rozbiorów na sieci. W momencie największego rozbioru wody ciśnienie w każdym punkcie sieci ulicznej nie powinno opaść poniżej pewnej określonej wielkości. Wielkość tego ciśnienia, zwana wysokością ciśnienia gospodarczego, zależy od wysokości budynków wmieście. Przy projektowaniu połączenia instalacji wódo ciągowej wewnętrznej do sieci przewodów miejskich projektant powinien zwrócić się do -kierownictwa zakładu wodociągowego o podanie wielkości ciśnienia panującego na hydrancie najbliższym budowanego obiektu w różnych porach dnia. [więcej w: domki nad morzem, domek narzędziowy, Projekty domów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Projekty domów’

cisnienie wody w sieci miejskiej

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

SYSTEMY I SCHEMATY ZAOPATRZENIA BUDYNKÓW W WODĘ 2. 4. 1. PODZIAL URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Wewnętrzne urządzenia wodociągowe mogą dostarczać wodę na potrzeby: – specjalnie do picia – domowe, – przemysłowe, – domowe oraz przemysłowe, przeciwpożarowe, – przemysłowo-przeciwpożarowe, – domowe oraz przeciwpożarowe, – domowe oraz przemysłowe i przeciwpożarowe. W myśl zarządzeń każdy budynek powinien mieć oddzielne zaopatrzenie w wodę. Wyjątek stanowi budownictwo indywidualne szeregowe, gdzie budynki kilkusegmentowe, administrowane wspólnie, mają tylko jedno doprowadzenie wody od najbliższego punktu ulicy miejskiej. W budynkach mieszkalnych, publicznych i komunalnych woda zużywana jest do celów, domowych, do gaszenia pożarów i do polewania podwórzy (ogródków przydomowych). [podobne: Projekty domów, Domy z drewna, ocieplenie domu ]

Comments Off

« Previous Entries