Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Zasuwy wodociagowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Zasuwy wodociągowe służą do odcinania (wyłączania) przewodów lub części sieci. Mają one średnicę równą średnicy przewodu, na którym są zainstalowane. Zasuwy uliczne oznaczane są na rysunkach rewizyjnych sieci symbolami: Z100 – zasuwa uliczna o średnicy 100 mm, Z300 – zasuwa uliczna o średnicy 300 mm itd. Odpowiednio zasuwy na połączeniach domowych oznacza się: ZDso – zasuwa domowa o średnicy 50 mm itd. Zasuwy wyprowadzone są nadstawkami żeliwnymi lub stalowymi . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Zasuwy wodociagowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Zasuwy wodociagowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Oś przewodu wodociągowego ulicznego, a więc i odległość budynku od tej osi, można ustalić na podstawie widocznych na powierzchni ulicy skrzynek zaworów pożarowych, rozstawionych na przewodzie mniej więcej co 100 m i na skrzyżowaniach ulicy oraz skrzynek zasuw ulicznych, znajdujących się mniej więcej co 200 m, zwykle na skrzyżowaniach ulic. Oś przewodu wodociągowego przechodzi przez środek pokrywy skrzynki zasuwy (środek krzyża). Ponadto przewód uliczny wodociągowy biegnie zwykle równolegle do osi ulicy lub linii zabudowy ulicy. Przewody wodociągowe układa się pod ziemią na głębokości zabezpieczającej wodę przed zamarznięciem. W Warszawie głębokość ta wynosi 1,8 m od powierzchni ulicy do wierzchu rury, w południowej Polsce 1,5+1,6 m (przepisy ustalają minimum 1,70 m). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Zasuwy wodociagowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries