Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘tarasy drewniane’

Uliczna siec przewodów

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Często zdarza się, że woda wodociągu przemysłowego nie nadaje się dla celów gospodarczo-bytowych. We wszystkich tych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie analizy porównawczej różnych rozwiązań uzyskania wody i podjęcie decyzji po przeprowadzeniu obliczeń i kalkulacji. Przy zasilaniu wewnętrznej sieci wodociągowej wodą z wodociągu publicznego, istotną, interesującą nas częścią tego ostatniego jest sieć uliczna wodociągowa. Uliczna sieć przewodów. wodociągowych ma za zadanie doprowadzenie wody gospodarczo-bytowej do poszczególnych budynków i bloków. Sieć uliczna ma trzy rodzaje przewodów: – magistrale, prowadzące wodę do poszczególnych dzielnic miasta, – przewody robocze (rozdzielcze), otrzymujące wodę bezpośrednio z magistral i rozprowadzające ją po poszczególnych ulicach oraz – połączenia domowe, łączące budynki (bloki) z przewodami roboczymi (ulicznymi). Magistrale mają zwykle średnicę od 200 mm wzwyż (w miastach średnich i małych średnice magistrali mogą być mniejsze), przewody robocze – 100 i 150 mm (w miastach średnich i małych – 80 mm i mniej), połączenia domowe – 40, 50, 80 mm. [podobne: altana ogrodowa, tarasy drewniane, Domy prefabrykowane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tarasy drewniane’

Uliczna siec przewodów

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Oś przewodu wodociągowego ulicznego, a więc i odległość budynku od tej osi, można ustalić na podstawie widocznych na powierzchni ulicy skrzynek zaworów pożarowych, rozstawionych na przewodzie mniej więcej co 100 m i na skrzyżowaniach ulicy oraz skrzynek zasuw ulicznych, znajdujących się mniej więcej co 200 m, zwykle na skrzyżowaniach ulic. Oś przewodu wodociągowego przechodzi przez środek pokrywy skrzynki zasuwy (środek krzyża). Ponadto przewód uliczny wodociągowy biegnie zwykle równolegle do osi ulicy lub linii zabudowy ulicy. Przewody wodociągowe układa się pod ziemią na głębokości zabezpieczającej wodę przed zamarznięciem. W Warszawie głębokość ta wynosi 1,8 m od powierzchni ulicy do wierzchu rury, w południowej Polsce 1,5+1,6 m (przepisy ustalają minimum 1,70 m). [przypisy: inteligentny dom, tarasy drewniane, dom pasywny ]

Comments Off

« Previous Entries