Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘wyposażenie wnętrz’

Tarcie w ewentualnej powierzchni odłamu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przyjmuje sie, że tarcie w ewentualnej powierzchni odłamu, która utworzyłaby się nad ścianą, będzie tak wielkie, że wystarczy do poruszania całego klina odłamu sięgającego do powierzchni terenu. Ponadto w obliczeniu wartości parcia czynnego P przyjmuje się, że naziom jest obciążony, w obliczeniu zaś odporu Zgr — że naziom jest nie obciążony. Sciąg powinien zaczepiać w środku ciężkości trapezu odporu. Wskutek działania odporu gruntu, ściany i płyty narażone są na momenty zginające, które obliczyć można za pomocą wieloboku sił i wieloboku sznurowego. W odniesieniu do płyt kotwiących, rozstawionych równolegle do ścianki w regularnych odstępach, metody klasyczne zawodzą. Dlatego często stosowana jest prosta metoda oparta na doświadczeniach Buchholza, według której wartość granicznego odporu gruntu przed odosobnioną plytą kwadratową o boku b można obliczyć ze wzoru Zpgr—nyo—b, gdzie: — współczynnik empiryczny zależny od H/h, — ciężar objętościowy gruntu, b — szerokość płyty, H zagłębienie dolnej krawędzi płyty. Jeżeli grunt odznacza się spójnością, można według Buchholza powiększać wartość Zpgr o Z bp, wyznaczane ze wzoru zap =kHbE, [6-391 gdzie: k — spójność. Wartości obliczone za pomocą wzorów ważne są jedynie granicach 1 < H/h < 5,5. Na podstawie doświadczeń modelowych, przeprowadzonych w suchym piasku o ciężarze objętościowym 1750 kG/m3 oraz 34+36 0 autor proponuje stosować następujący empiryczny wzór na odpór gruntu przed odosobnioną płytą kwadratową o grubości co najmniej gdy H/h 2 20′ Zpgr—3H 3 tys. kG, gdzie H w metrach. Wzór ten może służyć jako orientacyjny dla doraźnego określania rzędu wartości odporu. [hasła pokrewne: domy drewniane, Domy prefabrykowane, Domy z drewna

Comments Off