Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘zadaszenia tarasów’

Tymczasem przemyslowe wytwarzanie prefabrykatów zmienia charakter ich pracy i to zawsze ze stacjonarnego na przenosny, przesuwny lub przejezdny

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Tymczasem przemysłowe wytwarzanie prefabrykatów zmienia charakter ich pracy i to zawsze ze stacjonarnego na przenośny, przesuwny lub przejezdny, stwarzając generalnie różne warunki od tych, w jakich element ten znajduje się po wbudowaniu. Procesy reologiczne związane z twardnieniem betonu w przypadku konstrukcji prefabrykowanej nie są nigdy zakończone w czasie jego wykonania, a nawet do chwili jego ekspedycji na budowę. Wywiera to istotny wpływ na wybór koncepcji obliczeniowej przestrzennej konstrukcji ustroju montowanego z prefabrykatów. Wpływa to na wybór i konstrukcję sztywności węzłów, na wielkości obliczeniowe wyboczeń, stateczności, odkształcalności ustroju itp. Z drugiej zaś strony daje się wpływ ten pewnych granicach regulować, a w szczególności ograniczać przez wybór i realizację szczegółowej technologii w odniesieniu do poszczególnych operacji produkcyjnych, w tym w znacznym stopniu procesów formowania. Jeszcze w większym stopniu warunki wytwarzania w ogóle, a warunki formowania w szczególności, powiązane są z szeroko pojętą, jakością wyrobu i stopniem fabrycznego wykończenia. Należy dążyć, aby udział procentowy nakładów w zakładzie produkcyjnym w porównaniu do nakładów na budowie był większy, co warunkuje nie tylko ekonomiczność budowy, lecz i czas realizacji. Również i te ostatnie zagadnienia nie są dotychczas w dostatecznym stopniu określone i w szerszym ogólnym pojęciu rozwiązane. Dokładniej określone i rozwiązane powinny być zagadnienia: – technologicznego projektowanie, ustrojów budowlanych, – doboru i wykorzystania surowców i półfabrykatów, – tolerancji wymiarów liniowych, – stanu wykończenia, – tolerancji cech wytrzymałościowych i odkształceń, – oceny efektywności ekonomicznej. [patrz też: projektowanie wnętrz warszawa, projekty domów nowoczesnych, zadaszenia tarasów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘zadaszenia tarasów’

Tymczasem przemyslowe wytwarzanie prefabrykatów zmienia charakter ich pracy i to zawsze ze stacjonarnego na przenosny, przesuwny lub przejezdny

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Miejsce lokalnego ujęcia wody należy wybrać tak, aby można ją było doprowadzić do miejsca zapotrzebowania z jak najmniejszymi stratami ciśnienia, przy jak najprostszym mało kosztownym uzdatnianiu. Ujęcie wody gruntowej może być dokonane przez: – studnie kopane, – studnie rurowe-(abisyńskie, artezyjskie), Studnie kopane buduje się możliwie blisko budynku lub bloku (promień obsługiwania studni obliczamy na 100 m), Studnia musi odznaczać się prostotą obsługi i gwarantować dostarczanie potrzebnej ilości wody, specjalnie w okresach suszy. Koszt urządzenia studni powinien być jak najniższy. Wydajność studzien z kręgów zależna jest od wydajności warstwy wodonośnej i częściowo od średnicy kręgów. Wydajność ta waha się w granicach 900-5700 l/h. [przypisy: zadaszenia tarasów, inteligentny dom, domki nad morzem ]

Comments Off

« Previous Entries