Znany architekt
Just another WordPress site

Typizacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Pod pojęciem typizacji w budownictwie należy rozumieć ujednolicenie i zgrupowanie wyrobów, sprzętu, konstrukcji, dokumentacji itp. wg określonych głównych cech charakterystycznych w celu uproszczenia i potanienia produkcji. Dzięki typizacji osiąga się zmniejszenie kosztów i wysoki stopień gotowości dokumentacji technicznej, zracjonalizowanie i potanienie produkcji budowlanej oraz przyśpieszenie i ułatwienie pracy inwestora przez ujednolicenie programowania. Typizacja odgrywa szczególną rolę w gospodarce socjalistycznej, godząc dwie sprzeczne ze sobą tendencje: użytkownika, w kierunku zaspakajania najróżnorodniejszych potrzeb, i przemysłu, dążącego do minimalnej liczby typów w produkcji materiałów, elementów i obiektów budowlanych. Spośród różnych rodzajów budownictwa budownictwo mieszkaniowe posiada najwięcej czynników sprzyjających typizacji, jak np. jednorodność i masowość funkcji użytkowych. Punktem wyjścia w pracach typizacyjnych powinien być element stypizowany, który przedstawia samodzielną wartość użytkową w budynku, np. węzeł sanitarny, typowe urządzenia kuchni, typowe mieszkanie. Jako dalszy stopień scalenia występuje zespół elementów użytkowych, np. sekcja lub segment budynku. Za najwyższy stopień scalenia uważa się cały obiekt stanowiący np. typowy budynek mieszkalny. W odróżnieniu od wymienionego podziału, myślą przewodnią typizacji jest wprowadzenie w projektowaniu omówionej już wyżej koordynacji wymiarowej opartej o moduł budowlany, następnie znormalizowanie prefabrykatów i elementów budowlanych i wreszcie ujednolicenie procesu produkcyjnego w zakładach i na budowie. Rozwój typizacji w Polsce datuje się od roku 1949 i przechodzi kolejne etapy, z których najważniejszy jest etap zapoczątkowany wydaniem Uchwały nr 285 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie tez dotyczących typizacji w budownictwie. Podstawową formą typizacji jest stosowanie typowych i znormalizowanych elementów konstrukcyjnych, budowlanych, instalacyjnych i wyposażeniowych, które muszą stać się przedmiotem masowej produkcji przemysłowej. Przedmioty typizacji można podzielić na 3 zasadnicze grupy: grupa l zawierająca takie przedmioty, które wywierają bezpośredni wpływ na prace projektowe, np. normatywy porządkujące prace projektowe (moduł, gabaryty Itp.), elementy funkcji (sekcje, układy łazienkowe, kuchenne itp.) grupa 2 obejmująca konkretne przedmioty, jak wyroby i elementy konstrukcyjne, cząstkowe zestawy elementów (np. klatki schodowe), segmenty budynków itp. grupa 3 zawierająca elementy działalności realizacyjnej, np. narzędzia, sprzęt, maszyny, urządzenia produkcyjne i transportowe, obiekty produkcyjne (np. fabryki betonów, zakłady prefabrykatów), metody i organizacja produkcji. Wyniki prac typizacyjnych w postaci projektów typowych obiektów lub ich części, wyrobów, elementów, urządzeń, maszyn i narzędzi udostępniane są zainteresowanym w postaci Katalogu Budownictwa. [więcej w: zawór różnicowy na powrocie, mrówka sanok, astrokrak
]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: astrokrak mrówka sanok zawór różnicowy na powrocie