Znany architekt
Just another WordPress site

Wspólczynnik dyfuzji

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Współczynnik dyfuzji pary dla danego materiału zależy od wielu czynników, jak temperatura, prężność pary, struktura materiału itp. Zależności te nie zostały jeszcze w sposób ostateczny ustalone. Wartości współczynnika dyfuzji podawane są przez różnych badaczy (Fokin, Brilling) przeważnie dla materiałów suchych. Przy zawilgoceniu materiału wartości V wzrastają. Materiał lekki mający pory zamknięte o małej średnicy wykazuje najmniejszą wartość współczynnika dyfuzji. Natomiast materiał o porach otwartych, tj. połączonych siecią kapilarnych kanalików, ma wysoki współczynnik dyfuzji. Tłumaczy się to tym, że woda, gromadząca się w materiale przegrody, natrafiwszy na wypełnione powietrzem pory, odparowuje. Para, uderzając o zimną powierzchnie ścianek porów, wykrapla się, a woda zostaje podciągnięta kapilarami do sąsiedniej pory, gdzie następuje powtórzenie zjawiska. Ze współczynnikiem dyfuzji związana jest również prędkość wysychania materiału. Materiał o porach otwartych mający strukturę porowato-kapilarną, jak np. cegła ceramiczna, posiada zdolność szybkiego oddawania przyjętej wilgoci. Przeciwnie, materiały o strukturze porów zamkniętych, a więc o małej wartości współczynnika dyfuzji, wysychają znacznie wolniej. Średnica pory lub kanału kapilarnego ma również wpływ na szybkość kondensacji pary wodnej w przegrodzie. Stwierdzono, że im średnica ta jest mniejsza, tym wcześniej następuje kondensacja pary wodnej w materiale przegrody. Wynika to z wielkości menisków, które w kapilarach o bardzo małych średnicach są większe, a tym samym powiększa się powierzchnia wodna, nad którą występuje naj silniej zjawisko kondensacji pary. Prężność pary p w przegrodach z materiału jednorodnego, podobnie jak przebieg temperatur, zmieniają się wg linii prostej. W przegrodzie z różnych materiałów wykres prężności pary ma kształt linii łamanej. Dla określenia wartości przegrody pod względem cieplno-wilgotnościowym przeprowadza się zwykle obliczenie rzędnych krzywej spadku temperatur w poszczególnych warstwach przegrody, obliczenie rzędnych krzywej ciśnienia rzeczywistego p oraz rzędnych krzywej ciśnienia pary nasyconej Pmax. Krzywa spadku temperatur w przecięciu się linią O°C wyznacza odcinek przegrody podlegający przemarzaniu, zwany strefą przemarzania. [patrz też: ceny dachówek ceramicznych, zaplecze socjalne, osuszanie murów]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: ceny dachówek ceramicznych osuszanie murów zaplecze socjalne