Znany architekt
Just another WordPress site

odbudowy górnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Przy prowadzeniu odbudowy górniczej w kilku pokładach (jeden pod drugim), głębokość niecki jest sumą głębokości poszczególnych wyrobisk. W niektórych przypadkach w celu zabezpieczenia ważnych obiektów przed szkodami górniczymi pozostawia się w pokładach nie wybrane partie surowców, tworząc w ten sposób tzw. filary ochronne . Poza ruchami gruntu powodującymi powstawanie niecek niebezpieczne, dla budynków są zapadliska i uskoki tektoniczne w terenie o stromych zboczach, powstałe wskutek załamania się stropu płytkiego wyrobiska, wypłukania wodą opadową lub wypłynięcia nawodnionych warstw pyłów piaszczystych (kurzawki) do pobliskiego wyrobiska. Uskoki tektoniczne są to strome płaszczyzny, które powodują przemieszczenia warstw skorupy ziemskiej, wywołując często załamania pokładów. Wskutek tego na pow. terenów wzdłuż tzw. wychodni uskoku może powstać łagodny lub nawet stromy stopień o znacznie większym odkształceniu pow. terenu niż w przypadku niecki. Z tych względów należy unikać stawiania budynków bezpośrednio nad wychodniami uskoków. O wartości odkształceń występujących na powierzchni ziemi przy odbudowie górniczej decyduje zatem szereg czynników, które jednak w przypadku eksploatacji pokładów poziomych lub o niedużym kącie nachylenia (kąt wpadu u. 6 35°) można wyrazić trzema zasadniczymi wielkościami: a) głębokością H eksploatacji, m, b) wartością największego spodziewanego obniżenia terenu W msx, m, c) wartością kąta 13 zasięgu wpływów głównych (np. tektonicznych). Z wielkości tych znane są: H oraz Wmsx, które przyjmuje się na podstawie danych i doświadczeń kopalni. Kąt 13 zależny jest od geologicznych warunków zalegania pokładu i mechanicznych właściwości skał nadległych. Wartość tg 13 w warunkach Górnośląskiego Zagłębia węglowego wynosi najczęściej tg 13 = = 2+2,5, a rzadziej tg 13 = 1,7+3,2. W przypadku braku danych niwelacyjnych dla wyznaczenia dokładniejszej wartości tg 13 można przyjmować tg 13 = 2,5. Dla Zagłębia Dolnośląskiego wartość tg 13 waha się zwykle w granicach 1,2+1,7. Przy wyznaczaniu spodziewanych odkształceń terenu należy brać pod uwagę odkształcenia maksymalne występujące w brzeżnej części niecki. Odkształcenia te występujące przy eksploatacji pokładu o grubości m metrów zalegającego na głębokości H m można wyznaczyć z następujących wzorów. Nad wyeksploatowaną przestrzenią występują odkształcenia ujemne (naprężenia ściskające), a nad nie wyeksploatowaną odkształcenia dodatnie (naprężenia rozciągające). [więcej w: ceny dachówek ceramicznych, zaplecze socjalne, osuszanie murów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: ceny dachówek ceramicznych osuszanie murów zaplecze socjalne