Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ceny dachówek ceramicznych’

Z formowaniem elementów prefabrykowanych zwiazane jest wykonywanie faktur strukturalnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Prędkość robocza przesuwu wibrotłoka ślizgowego oraz wielkość wywieranego ciśnienia zależna jest od stopnia ciekłości mieszanki betonowej. Przy mieszankach o konsystencji 40 do 70 s prędkość przesuwu proponuje się w granicach 0,8 do 1,2 m/min., a ciśnienie przy konsystencji 50 do 100 s – w granicach 60 do 80 G/s. Przy wibrotłoczeniu ślizgowym stosowane bywają układy obciążeń inercyjne, amortyzowane lub wymuszone. Przyjmowana jest zasada, aby ciężar wózka ślizgowego był nie mniejszy od trzykrotnej wartości ciśnienia wywieranego przez wibrotłok na formowany wyrób. Procesy przy wykonywaniu faktur Z formowaniem elementów prefabrykowanych związane jest wykonywanie faktur strukturalnych (kruszywowych, betonowych) i okładzinowych (dennych lub wierzchnich). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceny dachówek ceramicznych’

Z formowaniem elementów prefabrykowanych zwiazane jest wykonywanie faktur strukturalnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Fakturę wykonuje się bezpośrednio po zagęszczeniu zaprawy przy zastosowaniu tzw. grzebienia powietrznego. Jest to rura stalowa o średnicy 1/2 do 1 cala z jednym rzędem otworów na długości. Średnica otworów 0,7 mm, rozstaw co 3 cm. Do rury tej doprowadzone jest przewodem elastycznym sprężone powietrze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceny dachówek ceramicznych’

Z formowaniem elementów prefabrykowanych zwiazane jest wykonywanie faktur strukturalnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Do przyspieszania dojrzewania betonu poza wyżej opisanymi metodami klasycznymi stosuje się i inne metody. Na przykład we Francji w wytwórniach polowych stosuje się podgrzewanie punktowe za pomocą zespołów infraczerwonych zasilanych propanem, umieszczonych ponad elementami na wysokości ok. 2 m, co zapewnia rozformowanie elementu po 36 godz (nie wymaga przykrywania brezentem lub nakrywą). Przy zastosowaniu takiego samego podgrzewania, lecz ciągłego, można rozformować element po 24 godzinach o każdej porze roku (we Francji). Metoda ta wymaga małych nakładów inwestycyjnych, jest tańsza od metody klasycznej i dobrze dostosowana do prefabrykacji polowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceny dachówek ceramicznych’

Z formowaniem elementów prefabrykowanych zwiazane jest wykonywanie faktur strukturalnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Dane niezbędne do ustalenia wielkości (klasy) bazy samochodowej ustala się na podstawie opracowanego projektu technologii i organizacji określonej budowy (przedsiębiorstwa budowlanego). Projektowanie bazy transportu samochodowego najlepiej jest oprzeć (a raczej należy oprzeć) na typowych rozwiązaniach projektów zestawionych przez odpowiednie biura projektowe. PROJEKTOWANIE BAZ MASZYN BUDOWLANYCH Bazami maszyn budowlanych nazywa się zakłady usługowego zaplecza budowlanego, których podstawowym zadaniem jest utrzymywanie maszyn i sprzętu budowlanego w stanie gotowości technicznej oraz zaopatrywanie placów budowy w maszyny i sprzęt budowlany. Podobnie jak bazy transportowe również i bazy maszyn budowlanych (sprzętu) podlegają tendencjom koncentracyjnym i są przekształcane w specjalistyczne przedsiębiorstwa maszyn budowlanych lub specjalistyczne przedsiębiorstwa transportowo-maszynowe (sprzętowe). Maszyny typu ciężkiego znajdują się w gestii tych przedsi ębiorstw, natomiast pozostałe maszyny budowlane (średnie i lekkie) wchodzą w skład zaplecza ograniczonego do niewielkich baz usługowo-naprawczych podlegających poszczególnym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »