Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘mrówka sanok’

wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne studni artezyjskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka sanok’

wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne studni artezyjskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka sanok’

wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne studni artezyjskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Jako zasadę przyjmuje się, że wszystkie te potrzeby zaspokaja jedna sieć służąca do celów domowych oraz przeciwpożarowych dla budynków mieszkalnych o wysokości do 7 kondygnacji nadziemnych wewnętrzny przewód przeciwpożarowy jest zbędny. W budynkach wielopiętrowych przeprowadza się podział na strefy (wg wysokości), przy czym zaopatrzenie w wodę każdej strefy może być osobne (samodzielne) lub od strefy sąsiedniej. W budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych wyposażenie przeciwpożarowe powinno składać się nie tylko z zaworów pożarowych, lecz i z niektórych specjalnych urządzeń. W budynkach, w których musi być zapewnione specjalne bezpieczeństwo pożarowe (np. teatry), projektuje się osobną sieć wodociągową, dostosowaną do wszystkich systemów gaszenia pożarów wodą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka sanok’

wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne studni artezyjskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Według badań radzieckich – minimalny ciężar wibrotłoka stacjonarnego powinien zapewnić przy formowaniu wyrobów płaskich ciśnienie na jednostkę powierzchni sztancy nie mniejsze niż 50 do 60 Giemz przy mieszankach o konsystencji gęstoplastycznej i nie mniej niż 80 do 100 G/cm2 przy konsystencji wilgotnej. Oddziaływanie ciśnienia przy formowaniu wyrobów żebrowych powinno odpowiednio być nie niższe od 80 do 100 G/cm2 i 200 G/cm2 Przy tym sposobie zagęszczania szczególne znaczenie ma określenie optymalnego stosunku projektowanej siły wymuszającej do ciężaru wibrotłoka. Dla wyrobów płaskich i żebrowych zaleca się najczęściej przyjmowanie tego stosunku w granicach 1,8 do 2,5, a dla pustaków – ok. 1,5. Ponieważ brak jest tu bardziej szczegółowych ustaleń, powyższe wartości ustalane są zazwyczaj przy opracowywaniu konkretnych stanowisk technologicznych na podstawie kolejnych prób doświadczalnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka sanok’

wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne studni artezyjskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Wibrowanie betonu odbywa się przez wprowadzenie w drgania szkieletu zbrojeniowego płyty. Określenie liczby form w wytwórni sezonowej. Liczbę form X, w jaką powinna być wyposażona wytwórnia, oblicza się ze wzoru gdzie: N -liczba elementów produkowanych rocznie, 11 – liczba cyklów produkcyjnych rocznie. Poniżej podano przykład obliczenia liczby form dla wytwórni o produkcji rocznej 15000 elementów odpowiadających 1500 izbom , przy czym dokumentacja projektował przewiduje następujący asortyment elementów: – płyt jednowarstwowych dla ścian wewnętrznych i dla stropów produkowanych w formach bateryjnych szt. 6400 – płyt wielowarstwowych dla ścian zewnętrznych, produkowanych w formach uchylnych z dnem szt. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka sanok’

wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne studni artezyjskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Dzięki uprzejmości 10 Design.
Erupting Stability: Tornado Proof Suburb.
to projekt opracowywany przez Ted Givens, AIA, z 10 Design w Hong Kongu.
On i jego zespół badają sposoby zastosowania kinetycznego projektu w architekturze, aby zapewnić bezpieczne opcje schronienia w klimatycznie niebezpiecznych środowiskach.
Celem jest uwolnienie się od statycznych sposobów budowania i stworzenie metody wykorzystania technologii, która uczy się i reaguje na środowisko w dynamiczny sposób. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka sanok’

wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne studni artezyjskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Design Corps, społeczny projekt ochrony środowiska.
(SEED) Network oraz ich partner z 2013 r., University of Minnesota College of Design, z przyjemnością ogłaszają trzecie coroczne nagrody SEED za doskonałość w projektowaniu interesu publicznego.
Nagrody dotyczą projektów o wyjątkowym oddziaływaniu społecznym, gospodarczym i środowiskowym.
reprezentują siły potrzebne do stworzenia prawdziwie zrównoważonych projektów i pozytywnych zmian na świecie.
Zeszłoroczni zwycięzcy, biorący udział w serii filmów dokumentalnych SEEDocs na stronie www.SEEDocs.org, obejmują: Rewitalizację Szkolną Bancroft w Kansas City i Grow Dat Youth Farm w Nowym Orleanie na Blogu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka sanok’

wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne studni artezyjskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Maksymalny zapas na składzie wytwórni w okresie zimowym trwającym 4 miesiące wynosi 2500 szt. elementów dla robót montażowych. Elementy składuje się pod gołym niebem w takiej pozycji, w jakiej zostały wyjęte z form, a mianowicie: – pionowo w boksach – elementy ścienne, stropowe i ewent. biegi i spoczniki klatek schodowych, wykonane w agregatach bateryjnych, jak również elementy wielowarstwowe ścian zewnętrznych, produkowane w formach uchylnych, – poziomo w stosach – elementy produkowane na sten dach. Wprowadzenie oszczędności, polegających na skróceniu cyklu produkcyjnego, zmniejszeniu liczby form, ograniczeniu powierzchni stanowisk roboczych itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »