Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘posadzka poliuretanowa cena’

SYSTEMY I SCHEMATY ZAOPATRZENIA BUDYNKÓW W WODE

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

SYSTEMY I SCHEMATY ZAOPATRZENIA BUDYNKÓW W WODĘ 2. 4. 1. PODZIAL URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Wewnętrzne urządzenia wodociągowe mogą dostarczać wodę na potrzeby: – specjalnie do picia – domowe, – przemysłowe, – domowe oraz przemysłowe, przeciwpożarowe, – przemysłowo-przeciwpożarowe, – domowe oraz przeciwpożarowe, – domowe oraz przemysłowe i przeciwpożarowe. W myśl zarządzeń każdy budynek powinien mieć oddzielne zaopatrzenie w wodę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘posadzka poliuretanowa cena’

SYSTEMY I SCHEMATY ZAOPATRZENIA BUDYNKÓW W WODE

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Jako zasadę przyjmuje się, że wszystkie te potrzeby zaspokaja jedna sieć służąca do celów domowych oraz przeciwpożarowych dla budynków mieszkalnych o wysokości do 7 kondygnacji nadziemnych wewnętrzny przewód przeciwpożarowy jest zbędny. W budynkach wielopiętrowych przeprowadza się podział na strefy (wg wysokości), przy czym zaopatrzenie w wodę każdej strefy może być osobne (samodzielne) lub od strefy sąsiedniej. W budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych wyposażenie przeciwpożarowe powinno składać się nie tylko z zaworów pożarowych, lecz i z niektórych specjalnych urządzeń. W budynkach, w których musi być zapewnione specjalne bezpieczeństwo pożarowe (np. teatry), projektuje się osobną sieć wodociągową, dostosowaną do wszystkich systemów gaszenia pożarów wodą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘posadzka poliuretanowa cena’

SYSTEMY I SCHEMATY ZAOPATRZENIA BUDYNKÓW W WODE

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

PRZYKŁADY POMOCNICZYCH WYTWÓRNI ELEMENTÓW BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH . Jako przykład wytwórni pomocniczych typu polowego (sezonowego) mogą posłużyć wytwórnie opracowane przez Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa. Klasyfikacja tych wytwórni. Dla wszystkich pięciu klas przyjęto jednakowe zasadnicze metody produkcji, a mianowicie: – elementy ścian wewnętrznych i stropów – w formach bateryjnych, – elementy ścian zewnętrznych – w formach uchylnych, – stosowanie cementu szybkosprawnego marki 400. Wytwórnie te obliczone na pięcioletni okres produkcyjny i amortyzacyjny podlegają organizacyjnie bezpośrednio kierownictwu budowy osiedla. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘posadzka poliuretanowa cena’

SYSTEMY I SCHEMATY ZAOPATRZENIA BUDYNKÓW W WODE

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘posadzka poliuretanowa cena’

SYSTEMY I SCHEMATY ZAOPATRZENIA BUDYNKÓW W WODE

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Niezależnie od tego przewiduje się, że przy dużym stopniu koncentracji muszą pozostać ze względu na tzw. awaryjne potrzeby i przewóz drobnicy pewne ograniczone co do wielkości placówki własnego transportu. Ze względu na zasięg działania rozróżnia się następujące bazy transportowe: – specjalizowane prowadzone przez zjednoczenia terenowe budownictwa, jako przedsiębiorstwa samodzielne na własnym rozrachunku gospodarczym, przeznaczone dla obsługi wszystkich przedsiębiorstw w ramach zjednoczenia terenowego, – terenowe zajezdnie samochodowe, podległe centralnej bazie transportu lub zorganizowane w ramach jednego przedsiębiorstwa dla obsługi wszystkich obiektów budowlanych prowadzonych przez dane przedsiębiorstwo, względnie dla obsługi jednego większego zespołu budowlanego, – rejonowe bazy transportowe, przeznaczone do usług transportowych dla różnych resortów w danym rejonie, np. bazy transportu ciężarowego PKS, z których resort budownictwa korzysta t ylko doraźnie, w wyjątkowych przypadkach. Ze względu na liczbę obsługiwanych pojazdów o napędzie własnym rozróżnia się 6 klas typowych baz transportu samochodowego: – klasa specjalna S – dla ponad 250 pojazdów silnikowych, przeznaczona dla zjednoczenia terenowego budownictwa lub dla wielkich przedsiębiorstw budowlanych, – klasa I – dla 250 pojazdów silnikowych, przeznaczona jw. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »