Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Jeszcze jeden przyklad poligonowej produkcji elementów prefabrykowanych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Jeszcze jeden przykład poligonowej produkcji elementów prefabrykowanych. Jest to zakład poligonowy produkcji elementów wielkopłytowych w Lubbenau (NRD). Ściany wewnętrzne wykonuje się systemem kasetowym (14 elementów), ściany zewnętrzne – w formach poziomych uchylnych. Według wzorów produkcyjnych zastosowanych w Liibbenau wybudowano w NRD inne jeszcze zakłady prefabrykacji (np. W Rummelsberg). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Jeszcze jeden przyklad poligonowej produkcji elementów prefabrykowanych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

PRZYKŁADY POMOCNICZYCH WYTWÓRNI ELEMENTÓW BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH . Jako przykład wytwórni pomocniczych typu polowego (sezonowego) mogą posłużyć wytwórnie opracowane przez Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa. Klasyfikacja tych wytwórni. Dla wszystkich pięciu klas przyjęto jednakowe zasadnicze metody produkcji, a mianowicie: – elementy ścian wewnętrznych i stropów – w formach bateryjnych, – elementy ścian zewnętrznych – w formach uchylnych, – stosowanie cementu szybkosprawnego marki 400. Wytwórnie te obliczone na pięcioletni okres produkcyjny i amortyzacyjny podlegają organizacyjnie bezpośrednio kierownictwu budowy osiedla. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Jeszcze jeden przyklad poligonowej produkcji elementów prefabrykowanych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dane niezbędne do ustalenia wielkości (klasy) bazy samochodowej ustala się na podstawie opracowanego projektu technologii i organizacji określonej budowy (przedsiębiorstwa budowlanego). Projektowanie bazy transportu samochodowego najlepiej jest oprzeć (a raczej należy oprzeć) na typowych rozwiązaniach projektów zestawionych przez odpowiednie biura projektowe. PROJEKTOWANIE BAZ MASZYN BUDOWLANYCH Bazami maszyn budowlanych nazywa się zakłady usługowego zaplecza budowlanego, których podstawowym zadaniem jest utrzymywanie maszyn i sprzętu budowlanego w stanie gotowości technicznej oraz zaopatrywanie placów budowy w maszyny i sprzęt budowlany. Podobnie jak bazy transportowe również i bazy maszyn budowlanych (sprzętu) podlegają tendencjom koncentracyjnym i są przekształcane w specjalistyczne przedsiębiorstwa maszyn budowlanych lub specjalistyczne przedsiębiorstwa transportowo-maszynowe (sprzętowe). Maszyny typu ciężkiego znajdują się w gestii tych przedsi ębiorstw, natomiast pozostałe maszyny budowlane (średnie i lekkie) wchodzą w skład zaplecza ograniczonego do niewielkich baz usługowo-naprawczych podlegających poszczególnym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »