Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘zaplecze socjalne’

Miejsce lokalnego ujecia wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Miejsce lokalnego ujęcia wody należy wybrać tak, aby można ją było doprowadzić do miejsca zapotrzebowania z jak najmniejszymi stratami ciśnienia, przy jak najprostszym mało kosztownym uzdatnianiu. Ujęcie wody gruntowej może być dokonane przez: – studnie kopane, – studnie rurowe-(abisyńskie, artezyjskie), Studnie kopane buduje się możliwie blisko budynku lub bloku (promień obsługiwania studni obliczamy na 100 m), Studnia musi odznaczać się prostotą obsługi i gwarantować dostarczanie potrzebnej ilości wody, specjalnie w okresach suszy. Koszt urządzenia studni powinien być jak najniższy. Wydajność studzien z kręgów zależna jest od wydajności warstwy wodonośnej i częściowo od średnicy kręgów. Wydajność ta waha się w granicach 900-5700 l/h. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zaplecze socjalne’

Miejsce lokalnego ujecia wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Według przepisów studnia powinna znajdować się w odległości co najmniej 5 m od granic sąsiadów, zaś od obór, stajen, chlewów itp. oraz od szczelnych gnojowników i dołów ustępowych – co najmniej 10 m. W niektórych przypadkach podane wyżej odległości mogą okazać się niedostateczne, przede wszystkim przy niekorzystnych warunkach geologicznych (np. warstwy piasku łączące studnię z miejscami zanieczyszczenia), wtedy odległości te należy powiększyć. Miejsce położenia studni należy każdorazowo uzgadniać z terenową inspekcją sanitarną (stacja sanitarno-epidemiologiczna). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zaplecze socjalne’

Miejsce lokalnego ujecia wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Prędkość robocza przesuwu wibrotłoka ślizgowego oraz wielkość wywieranego ciśnienia zależna jest od stopnia ciekłości mieszanki betonowej. Przy mieszankach o konsystencji 40 do 70 s prędkość przesuwu proponuje się w granicach 0,8 do 1,2 m/min., a ciśnienie przy konsystencji 50 do 100 s – w granicach 60 do 80 G/s. Przy wibrotłoczeniu ślizgowym stosowane bywają układy obciążeń inercyjne, amortyzowane lub wymuszone. Przyjmowana jest zasada, aby ciężar wózka ślizgowego był nie mniejszy od trzykrotnej wartości ciśnienia wywieranego przez wibrotłok na formowany wyrób. Procesy przy wykonywaniu faktur Z formowaniem elementów prefabrykowanych związane jest wykonywanie faktur strukturalnych (kruszywowych, betonowych) i okładzinowych (dennych lub wierzchnich). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zaplecze socjalne’

Miejsce lokalnego ujecia wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Dlatego też przy dwuzmianowej pracy można dziennie uzyskać z jednej formy 5 elementów. W formach uchylnych systemu Coignet można uzyskać odchyłki w elementach w wielkości 1–:–2 mm. W drugim znowu przypadku, gdy forma uchylna zaopatrzona jest w registry grzejne, podgrzewanie betonu odbywa się bez bezpośredniego udziału pary niskoprężnej na beton. Formy bateryjne (agregaty bakteryjne). Omówione dotychczas formy z dnem, bez dna, formy uchylne oraz opisane poprzednio stanowiska robocze w postaci matryc żelbetowych służą do formowania elementów w pozycji poziomej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zaplecze socjalne’

Miejsce lokalnego ujecia wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Formy bateryjne stanowią jakościowo odmienną formę typu stanowiskowego (stendowego) i mogą stanowić wyposażenie nie tylko wytwórni typu przemysłowego, lecz także wytwórni pomocniczych. Wprowadzenie form bateryjnych zarówno w wytwórniach sezonowych, jak i zakładach stałych przyniosło znaczne korzyści, przede wszystkim dzięki zmniejszeniu powierzchni roboczej tych wytwórni i zakładów w porównaniu z podobnymi wytwórniami operującymi wyłącznie formami poziomymi. Formy bateryjne odgrywają podstawową rolę w produkcji wielkopłytowych elementów budownictwa uprzemysłowionego. Formy bateryjne są to albo kasety (6-:–12 sztuk) rozbieralne, służące do formowania w nich elementów płytowych (ścian wewnętrznych, a także i płyt stropowych), oddzielone ściankami stalowymi o grubości 24 mm, albo hermetycznie zamknięte skrzynki, do wewnątrz których podaje się parę. Formy bateryjne mogą być skonstruowane zarówno bez registrów grzejnych, jak i z regis trami grzejnymi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zaplecze socjalne’

Miejsce lokalnego ujecia wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

ArteFactory Zaprojektowana przez ANMA jako naturalna maszyna, nowa siedziba Ministerstwa Obrony, zlokalizowana w południowo-zachodniej części Paryża, obejmuje centrum zdrowia, restauracje, media i centra sportowe, a także kasyno.
Ta złożona struktura, zaprojektowana zgodnie z najsurowszymi wymogami bezpieczeństwa, jest największym budynkiem użyteczności publicznej, który ma powstać we Francji od 20 lat.
Struktura ma na celu przedstawienie obrazu sił zbrojnych, nie tylko jako siły ochronnej, ale także silnej i statecznej siły.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zaplecze socjalne’

Miejsce lokalnego ujecia wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Dzięki uprzejmości Derman Verbakel Architecture Projekt finansowany przez miasto Bat-Yam, opuszczony klub nocny Riviera na plaży w Bat-Yam, na południe od Tel Awiwu, został przekształcony w nadmorską galerię sztuki i artystyczną kolonię.
Zaprojektowany przez Dermana Verbakela Architecture, 1200 metrów kwadratowych siatki betonowych kolumn i belek, które były ozdobą tętniącej życiem nocnej sceny lat 50.
i 60., został zrekonstruowany w ciągu zaledwie kilku tygodni ostatniego lata.
Projekt ten stał się miejscem, w którym artyści mogą żyć i tworzyć obrazy na miejscu wewnątrz i na zewnątrz galerii.
Więcej zdjęć i architektów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »