Znany architekt
Just another WordPress site

Wymagania akustyczne w stosunku do przegród budowlanych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Dopuszczalne poziomy natężenia dźwięków zakłócających, przenikających do pomieszczeń z zewnątrz, nie mogą być przekroczone. W tym celu każde pomieszczenie należy izolować od hałasów przenikających z pomieszczeń leżących nad, pod i obok niego. W celu uproszczenia, własności przegród ze względu na dźwięki powietrzne mogą być określone dla średniej częstotliwości pasma akustycznego (100 3200 Hz). W obowiązującej normie polskiej PN54/B02151 średnia wartość izolacyjna ścian i stropów między mieszkaniami ze względu na dźwięki powietrzne ustalona jest w zależności od rodzaju budynku i przeznaczenia przegrody i wynosi 52, 48, 44 lub 40 dB. Średnia wartość izolacyjna wyrażona w dB nie charakteryzuje jednak w sposób dostateczny własności akustycznych przegrody. Może mieć miejsce przypadek, że średnia izolacyjność przegrody będzie wystarczająca, jednak w pewnym pasmie częstotliwości wartość ta będzie zaniżona. Z tego względu o kreśla się własności izolacyjne przegrody przez podanie jej charakterystyki jako funkcji częstotliwości w pasmie 100+3200 Hz (w tym pasmie zawarta jest główna część energii dźwięków zakłócających). Wymagania dźwiękowe w stosunku do przegród wyraża się również w postaci funkcji częstotliwości. Normy polskie i radzieckie, zalecane dla naszego budownictwa, podają 3 krzywe w zależności od przeznaczenia przegrody. Przegroda odpowiada warunkom normowym, jeżeli charakterystyka leży powyżej krzywej normowej lub też średnie odchylenie od krzywej normowej w kierunku mniejszych izolacyjności nie przekracza 2dB. Maksymalne odchylenie krzywej uzyskanej z pomiarów od krzywej normowej w dół nie powinno być większe niż 8 dB dla jednej częstotliwości w zakresie od 100 do 3200 Hz. Wszystkie inne charakterystyki leżące poniżej odpowiedniej krzywej normowej nie spełniają wymagań akustycznych. Własności tłumienia dźwięków materiałowych podaje się tylko dla stropów (uderzenia, przesuwanie mebli itp.). Tłumienie przez strop dźwięków uderzeniowych określa się przez pomiar skorygowanego średniego poziomu ciśnienia akustycznego pod stropem przy pracy na stropie stukacza znormalizowanego. Tłumienie dźwięków uderzeniowych przez strop określa się przez porównanie pomierzonej charakterystyki średniego skorygowanego poziomu ciśnienia akustycznego, pomierzonego pod danym stropem, podczas pracy na nim stukacza znormalizowanego z charakterystyką normową. Charakterystykę własności izolacyjnych przegród na dźwięki powietrzne oraz tłumienie przez strop dźwięków materiałowych otrzymuje się w wyniku pomiarów akustycznych przeprowadzonych w laboratorium. [podobne: olx jaworzno, grzejniki konwektorowe, ile kosztuje ocieplenie domu styropianem]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki konwektorowe ile kosztuje ocieplenie domu styropianem olx jaworzno