Znany architekt
Just another WordPress site

Zabezpieczenie budynków przed skutkami eksploatacji górniczej

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Zabezpieczenie budynków przed skutkami eksploatacji górniczej można przeprowadzić w dwojaki sposób: a) przez umożliwienie elementom konstrukcji wykonywania swobodnych ruchów (bez zmiany naprężeń), b) przez umożliwienie tych ruchów elementom przy takim ich skonstruowaniu, aby były one w stanie przenosić powstałe naprężenia. Ze względu na dużą sztywność przestrzenną budynków stosuje się najczęściej drugi sposób. Ławy fundamentowe na terenach górniczych należy wykonywać z betonu lub żelbetu. Zbrojenie Pobyć obliczone na siły wynikające z obciążeń własnych i użytkowych oraz na siły i momenty spowodowane pełzaniem gruntu. Obliczanie ław na działanie sił osiowych wskutek tarcia między ławą a gruntem za pomocą metody klasycznej nie uwzględnia wpływu czasu, co powoduje znaczne zużycie stali zbrojeniowej. Bardziej ekonomiczną od metody klasycznej, uwzględniającej tylko tarcie gruntu o fundament, jest metodą odkształceń plastycznych . Potrzebne dane do obliczenia sil w ławach fundamentowych, jak moduł ściśliwości E, kąt tarcia wewnętrznego rp, spójność c przyjmuje się wg badań laboratoryjnych gruntu. Wielkość pełzania powinna być każdorazowo określona przez ekspertyzę górniczą. Lawy równoległe do kierunku pełzania są rozciągane na części wypukłej niecki, a ściskane w jej części wklęsłej. Przekrój ław fundamentowych w strefie rozciąganej wymaga zwykle dodatkowego zbrojenia. Lawy równoległe do obrzeża niecki, czyli prostopadłe do kierunku pełzania, ulegają poziomemu zginaniu, wymagającemu obliczeniowego sprawdzenia. Im większe jest obciążenie pionowe fundamentu, im bardziej grunt jest zwięzły, im większe są odkształcenia poziome oraz im większy jest współczynnik tarcia między fundamentem a gruntem, tym silniejsze należy stosować zbrojenie ław na działanie sił poziomych. Przy posadowieniu fundamentu na gruncie skalistym należy w celu zmniejszenia przyczepności i sił tarcia zastosować pod podstawą fundamentu warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,5 m . W celu zabezpieczenia budynku przed działaniem poziomych sil rozciągających wskutek pełzania gruntu, zaleca się w podłodze piwnic stosować przeponę kotwiczną o grubości ok. 10 cm krzyżowo zbrojoną na całej swej powierzchni. Ilość zbrojenia na 1 mS betonu powinna wynosić co najmniej 80 kg. Przepona ta powinna być dodatkowo zbrojona pod murami nośnymi równolegle do tychże murów. [więcej w: zawór różnicowy na powrocie, mrówka sanok, astrokrak
]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: astrokrak mrówka sanok zawór różnicowy na powrocie